fbpx
Byggeteknisk tilsyn enfamilieshus
Derfor skal du vælge tilsyn
22. maj 2019
Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser
Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser
17. marts 2020
Building Green

BG19 KBH

Vi skal have hele byggebranchen til at tænke mere digitalt for at få bæredygtigt byggeri

– en måde at tænke mere digitalt er ved at bruge 3D scan to BIM, som et af de første skridt på vejen.

Digitalt byggeri har været på tapetet længe. Og diskussionen om, hvordan det ikke kun bliver en strategi, men en handlingsplan, er mere relevant nu end nogensinde. Byggeri skal nemlig ikke bare være digitalt. Det skal også være bæredygtigt i den forstand at spare på både arbejdsprocesser, materialer, CO2-udslip og økonomi. Der er mange faktorer, der skal spille ind, for at byggebranchen bliver mere bæredygtig. En lille del af det er blandt andet at bruge 3D-laserscanninger og BIM.

Det er ingen hemmelighed, at vi i Bygkontrol boltrer os i teknologi og gør meget i at tænke mere digitalt. Men vi interesserer os også for bæredygtighed, fordi vi kan se, at det er der, branchen er på vej hen. Desværre er det svært at få hele værdikæden med på både bæredygtighed og teknologi på én gang. Blandt andet fordi de mange forskellige aktører, der er i et byggeri, arbejder på forskellige måder. Et samarbejde om teknologi og brugen af digitale værktøjer til at opnå bæredygtighed, skal ikke blot gå på tværs hos bygherren, arkitekten og ingeniøren – det skal også gå hele vejen til tømreren, mureren og VVS’eren. Det er ikke så let i praksis. Men hvad gør vi så? Vi skal jo starte et sted!

Et godt sted at begynde at gøre dansk byggeri mere bæredygtigt er at gøre starten af processen så digital, som den overhovedet kan blive. Dette kan bl.a. ske ved at benytte 3D-laserscanninger og 3D-modelleringer af bygninger samt BIM. BIM står for Building Information Modelling og bruges bl.a. til at kode al tilgængelig information til 3D-modellen og dens bygningsdele. Så kan der derudfra bygges flere lag på i form af tid, økonomi, kvalitetssikring og bæredygtighed – herunder byggematerialernes livscyklus.

Data til projektering og kvalitetssikring

Denne data skal kunne tilgås af alle relevante parter i projekterne, så vi undgår for mange fejl i byggeriet. Lige fra de små fejl i opmålingerne, som har store konsekvenser på tegningerne, som alle anvender, og til de store fejl, som kan gøre, at et byggeri pludselig overskrider budget og tidshorisont væsentligt. Ved renoveringsprojekter bidrager 3D scan to BIM til, at førregistrere og digitalisere en eksisterende bygning. Scanningen kan så bruges direkte i den efterfølgende projektering og senere bruges aktivt i byggefasen.

Ved nybyggeri kan man omvendt udføre kvalitetssikring og såkaldt as-built dokumentation i 3D, da laserscanneren løbende kan bruges til at indsamle geometrisk data som projektet skrider frem. Denne data sammenholdes med den projekterede 3D BIM model, og geometriske fejl og mangler opdages hurtigt. Manuel opmåling kan således ofte ikke længere betale sig, fordi det fra start koster mere tid og flere penge. Når vi snakker digitalisering og ny teknologi i byggebranchen, er det vigtigt at forstå, at disse ikke kan erstatte menneskelig faglighed og arbejdskraft – det kan blot gøre arbejdet lettere, mere effektivt og mindske fejl og mangler, som i sidste ende går ud over det bæredygtige byggeri.

Selvfølgelig er 3D-scanning, 3D-modellering og BIM ikke det eneste, der skal til, men det er et skridt på vejen. De teknologier, vi bruger, skal forstås som værktøjer, der gør processen mere fejlfri og giver et bedre arbejdsflow, både før, under og efter byggeriet er afsluttet – netop fordi man har al data samlet og kan bruge det aktivt.

Med BIM som digitalt kommunikationsværktøj

Én af de vigtigste pointer i debatten om teknologi og bæredygtighed i byggebranchen er, at det tit er kommunikationen, der halter. De mange forskellige parter i et byggeri taler tit forskellige sprog, og det er svært at arbejde ud fra én plan. Med BIM er kommunikationen overskueliggjort og let tilgængelig for alle, fordi al data om byggeriet er samlet ét sted. Alle har desuden tilgang til den i deres respektive fagmodeller. Selvfølgelig skal der være en tovholder på projektet, som har det overordnede overblik. Men dette overblik bliver kun mere overskueligt ved hjælp af BIM.

Hos Bygkontrol tror vi på fremtiden, og vi ved, at den både er bæredygtig og digital. Hvis hele byggebranchen vil tænke mere digitalt, bliver dansk byggeri automatisk mere bæredygtigt. Og det er her, vi skal hen for at få hele værdikæden med. Det er ikke uden grund, at vi har så meget fokus på bæredygtighed hos Bygkontrol. Det skyldes blandt andet, at vores egen Jesper Veber Jeppesen har en forkærlighed for bæredygtigt byggeri, hvilket han også har skrevet speciale om i sin tid.

Onsdag d. 30 og torsdag d. 31. oktober var vi på Building Green messen, hvor vi fik talt med en masse spændende deltagere og virksomheder om det at gøre byggebranchen mere bæredygtig ved at bruge ny teknologi og arbejde mere digitalt. Vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer for den bæredygtige byggebranche.

Skriv et svar