fbpx

Konstruktionsdokumentation

Konstruktionsdokumentation er et fælles grundlag for byggeriet. Gennem konstruktionsdokumentationen påviser vi konstruktionernes sikkerhed, anvendelse, bygbarhed og holdbarhed. Vi indarbejder dokumentationen ved projektets start og sørger for at det løbende bliver opdateret.

Dokumentationen indeholder en fuldstændig gennemgang af byggeprojektets grundlag i alle funktionelle, tekniske og udførelsesmæssige henseender, herunder byggeriets anvendelse, funktionskrav, brand, normer, anvisninger, IT-værktøjer, forundersøgelser, konstruktioners hovedstatik, robusthed, fundering, konstruktionsmaterialer, laster mm. Herfra kigger vi videre på de statiske beregninger, for at sikre de relevante normer og standarder.

Dokumentationen indeholder endvidere konstruktionstegninger og modeller af byggeriet, også de der kommer senere til, efter afsluttet projektgrundlag og statiske beregninger, så dokumentationen i sin helhed altid er ajour.

Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser