fbpx

Livscyklusanalyser

Et blik på hele byggeriets levetid

I Bygkontrol rådgiver vi på baggrund af livscyklusanalyser. Vi kortlægger livscyklusomkostningerne (LCC) og udarbejder livscyklusvurderinger (LCA).   

Med et livscyklusperspektiv finder vi de mest bæredygtige løsninger. Det handler ikke kun om at finde den laveste pris, eller for den sags skyld den laveste udledning af drivhusgasser, nu og her. Det er essentielt for bæredygtigheden i projektet, at betragte de forskellige konsekvenser gennem hele byggeriets levetid.

Livscyklusanalyser
totaløkonomi

Livscyklusomkostninger

I forbindelse med byggeri udgør drift og vedligeholdelse en betragtelig del af den totaløkonomiske ramme, og det kan derfor ende med at blive dyrt at bygge billigt. Vi skaber det totaløkonomiske overblik ved at vurdere hvilke udgifter, der er i hele bygningens levetid. 

Totaløkonomien kan blandt andet sikres ved at vælge robuste materialer, som ikke skal udskiftes eller vedligeholdes hele tiden. Disse valg styrker samtidigt den klima- og miljømæssige bæredygtighed i projektet. Totaløkonomi og bæredygtighed er ikke modsatrettede kræfter, men tværtimod hinandens forudsætninger. 

Livscyklusanalyser

Vi træffer beslutninger ud fra grundige analyser. Vi udarbejder livscyklusvurderinger på vores løsninger, så vi kan dokumentere den påvirkning, de indbyggede materialer har på klima og miljø. Livscyklusvurdering går også under betegnelsen LCA, som er en forkortelse for det engelske begreb Life Cycle Assessment. 

Det drejer sig om at betragte påvirkningerne over tid. Hvordan påvirkes klima og miljø under udvindingen og videre i produktionen, når materialerne distrubueres og når det indbygges og hvad sker der bagefter, når eksempelvis byggeriet rives ned? 

Indikatorerne for påvirkningerne, det vi måler og sammenligner, kan være forskelligt og have forskellig relevans alt efter hvad det er man vil undersøge gennem livscyklusvurderingen. CO2-ækvivalenter  bliver ofte fremhævet, også I den offentlige debat, men en anden indikator kunne eksempelvis være SO2-ækvivalenter. SO2 (svovldioxid) reagerer sammen med vand og falder som sur-regn, der medvirker til nedbrydelse af planternes rodsystemer og udvaskning af næringssalte. Førende naturvidenskabelige forskere har defineret ni forskellige planetære grænser, herunder er klimaforandringer en af dem.

 

 

 

Både livscyklusomkostninger og livscyklusvurderinger er en integreret del af DGNBsom Bygkontrol også udbyder.

Læs mere om LCC (livscyklusomkostninger) 

Læs mere om LCA (livscyklusvurderinger) 

Livscyklusvurdering