fbpx

Kollisionskontrol og risikoanalyse

Kollisionskontrol og risikoanalyse er vigtigt, da der er i dag flere krav til byggeriet end der tidligere har været. Det øger kompleksiteten og risikoen for fejl. Derfor bruger Bygkontrol de digitale muligheder, så fejlene opdages i tide.

Vi gransker projektet grundigt, og på den baggrund analyserer vi os frem til, hvor de største risici i projektet er.

I enhver større byggesag er der mange forskellige discipliner, som mødes. De forskelliges bidrag til projektet samles digitalt.

I Bygkontrol stiller vi de rette krav til detaljeringen i det digitale projekteringsmateriale. På den måde afdækker vi, om de forskellige input passer sammen.

Det kan være, at der er ventilation – men der mangler et hul til rørene i et vægelement. I dette tilfælde er det markant billigere at opdage fejlen i det digitale byggeri, frem for at opdage det, når ventilationen skal installeres.

Når først elementerne er bestilt, bliver de dyrere at lave om på. Derudover kan sene ændringer skubbe andre emner i tidsplanen, og på den måde ændre den planlagte og fremadskridende byggeproces. 

BIM_Bygkontrol_TILSYN