fbpx
Building Green
Vi skal tænke mere digitalt for at gøre byggebranchen bæredygtig
14. november 2019
3D Revit tegning over ventilationssystem
3D scanning, opmåling og digitale tvillinger samt stadedokumentation kan med fordel udføres nu, hvor mange bygninger og byggepladser står tomme
20. marts 2020
Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser

Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser

Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser

Står du med en opgave i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4, og har du derfor behov for hjælp til statisk dokumentation?

Med det nye bygningsreglement, BR18, er både dokumentation og kontrol af statiske forhold i byggeriet ikke længere en kommunal opgave. Efter en overgangsperiode er den tekniske byggesagsbehandling nu udfaset med virkning fra d. 1. januar 2020, og alle byggeprojekter, hvor der er søgt byggetilladelse efter årsskiftet, er dermed påvirket af de nye krav om anvendelse af en certi­ceret statiker på alle projekter i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4

Lad Bygkontrol hjælpe dig

Der skal i forbindelse med dokumentationen af et byggeris bærende konstruktioner, udpeges en bygværksprojekterende jf. BR18 kapitel 31. Derudover skal der inddrages en certi­ceret statiker, som kan varetage start- og sluterklæring samt kontrol af den udførte dokumentation jf. BR18 kapitel 33. Behovet er stort, og der vil den kommende tid opleves en mangel på certi­cerede statikere, da der fortsat er for få af disse. Derfor har vi i Bygkontrol etableret en række samarbejder med certi­cerede statikere i konstruktionsklasser 2 og 3-4, hvor vi i samarbejde sørger for, at vores kunder får den nødvendige statiske dokumentation til deres byggeprojekter. Vi tager teten som bygværksprojekterende, og inddrager de certi­cerede statikere som kontrollerende. Vi har strømlinet vores processer, så der på trods af travlhed, kan leveres en gennemarbejdet og godkendt dokumentation inden for en overskuelig tidshorisont.

Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser
Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser

Vores kompetencer

I Bygkontrol arbejder vi i alle henseender med stort fokus på optimering via digitalisering og inddragelse af 3D. Derfor udarbejder vi altid vores statiske dokumentation i de bedst egnede software til formålet. Bl.a. benytter vi FEM-Design i vores statiske projektering, som hjælper os til at udføre de statiske analyser i 3D, hvor både lodrette og vandrette laster påføres, og bygværket analysers og designes ud fra de kritiske lastkombinationer. Dette altid iht. gældende Eurocodes og det danske NA. Vi hjælper med alt fra mindre beregninger af enkelte konstruktionsdele til statisk projektering af hele bygværker. Dokumentationen tilpasses formålet og vi sørger for, at der foreligger den rette dokumentation til den gældende opgave.

Kontakt os i dag

Står du med en opgave i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4, og har du derfor behov for hjælp til den statiske dokumentation? Kontakt os for en snak om dit behov og dine muligheder, så ­finder vi sammen den bedste løsning.

Bygkontrol kontor - Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser

Skriv et svar