fbpx

Derfor skal du vælge tilsyn

Fejl og mangler i byggeriet bliver grundet den store travlhed der pt. er i dansk byggeri, mere og mere udbredt.  Det er dig som bygherre, der investerer i byggeriet, hvorved det også rammer dig økonomisk, hvis arbejdet ikke udføres korrekt efter forskrifterne. Derfor kan det oftest betale sig at have en byggeteknisk rådgiver med på sidelinjen til at føre tilsyn, når man skal bygge hus. Det kan vise sig at være en rigtig god investering.

I Bygkontrol sætter vi fokus på hvordan det er muligt at undgå disse fejl. Nedenfor er et eksempel på hvordan vores rådgiver på et tilsyn rettidigt opdager fejl og mangler i konstruktionen.

På dette tilsyn omkring opførelsen af et enfamiliehus, kunne vores rådgiver konstatere at gulvvarmeslangerne lå for tæt på kommende indervæggene. Det betyder at der var stor risiko for en perforering af slangerne i forbindelse med den efterfølgende opbygning af indervægge.

Samtidig opdagede vores rådgiver at der manglede 3 punktfundamenter i konstruktionen, som skulle bruges til at bære den kommende 1. sal.

Den korrekte udførelse af de to ovenstående arbejder var tydeligt beskrevet i projektmaterialet. Men som vi ofte ser, får de udførende håndværkere ikke sat sig ordentlig ind i materialet. Arbejdet bliver derfor tit udført, som de mener er den rigtige måde at gøre det på.

Takket være vores rettidige tilsyn, kunne håndværkerne nå at rette op på tingene, inden dækket skulle udstøbes dagen efter. Dette viser med al tydelighed hvor megen værdi et byggeteknisk tilsyn skaber. Som uddannede Bygningskonstruktører og Ingeniører, hjælper vi med til at sikre, at byggeprojektet kommer godt i mål.

Byggeteknisk tilsyn enfamilieshus

Typehusfirmaer sikrer dig ikke mod fejl

Selvom man vælger et typehusfirma, der har været på markedet i mange år, er man ikke sikret mod byggefejl. Kvaliteten af det udførte arbejde er meget svingende, da det afhænger meget af hvilke håndværkere der er tilknyttet projektet.
Det er her vores kompetence kommer i spil. Vi sikrer med vores byggetekniske viden, at kvaliteten af det udførte arbejde lever op til det man iht. BR18 betegner som ”God håndværksmæssig kvalitet”

Den ekstraudgift du som bygherre bliver pålagt, ved at have os med på sidelinjen, er forholdsvis beskeden, de samlede byggeomkostninger taget i betragtning.

Vores salær udgør typisk 1 – 2% af den samlede byggesum.
Det er derfor en grundig overvejelse værd for dig, som kommende bygherre, at tage Bygkontrol med på sidelinjen. Så vi kan hjælpe med til at sikre, at du får maksimal værdi for din måske vigtigste investering nogensinde. Nemlig dit hjem.