fbpx

DGNB-konsulent og procesfacilitator

De tidlige beslutninger i et byggeri er afgørende for bæredygtigheden i slutproduktet. Derfor er det vigtigt at definere en målsætning, som passer til de muligheder projektet byder på, så ambitionsniveauet matcher ønsker, krav og økonomi. 

DGNB er helhedsorienteret og dækker både de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Samtidig er DGNB et værktøj, der sætter bæredygtigheden på formel, og det giver forudsætningerne for at kunne tilgå og påvise bæredygtigheden systematisk.

Der er udgifter forbundet med en DGNB-certificering. Disse opvejes dog af de økonomiske fordele der opstår i det færdige byggeri. Færre udgifter til drift og vedligehold samt et reduceret energiforbrug er karakteristiske gevinster, der sammen med øgede lejeindtægter eller højere salgsværdi kendetegner de økonomiske fordele. Derudover er der en påvist effekt af det forbedrede indeklima, der følger med en certificering, øger produktiviteten blandt medarbejderne.

Hos Bygkontrol bruger vi digitale værktøjer som fx Frame til at understøtte processen med at opnå kriterierne for bæredygtigheden i projektet. Frame hjælper med at fastholde den nødvendige struktur, platformen giver et synkroniseret samarbejde og gør kriterierne målbare. Med Frame sammenkobler vi det bæredygtige og det digitale byggeri. 

Bygkontrol kontor - Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser

De forskellige kvaliteter

DGNB

DGNB måler på en række kvaliteter. Udover miljøet, det sociale og økonomien, så omhandler certificeringsordningen også kvaliteterne proces og teknik samt områdets kvalitet. 

Hver kvalitet rummer en række kriterier, som indikere i hvilken grad den pågældende kvalitet er opfyldt. 

Den miljømæssige kvalitet udgør 22,5% af certificeringen. Kvaliteten omhandler alt det der har med klima og miljø at gøre. Det omhandler blandt andet livscyklusvurderinger af byggematerialer samt estimater på energi- og vandforbruget i bygningen.

Den økonomiske kvalitet udgør 22,5% af certificeringen. Det handler ikke bare om bygningens værdi nu og her. Det drejer sig også om levetidsomkostningerne, altså om hvad koster det at bygge, drifte og vedligeholde bygningen. 

Den sociale kvalitet udgør også 22,5% af vurderingen i DGNB. Her vurderes blandt andet på indeklimaet, herunder luftkvalitet, akustik og visuel komfort. Men også brugerindflydelse, udearealer og adgangsforhold vægtes ligesom også arkitektur og kunst tæller med. 

Den tekniske kvalitet udgør 15% af certificeringen. Kvaliteten rummer en række forskellige kriterier. Det gælder blandt andet  brandsikring og sikkerhed, vedligehold og rengøringsvenlighed, nedtagning og genanvendelse samt miljøvaredeklarationer (EPD).

Den processuelle kvalitet udgør 12,5% af den samlede vurdering. For at opfylde kvaliteten skal dokumentation for kvaliteten i udførslen samt vejledning om vedligehold og brug af bygningen være på plads. 

Områdets kvalitet udgør de sidste 5%. Kvalitetens formål er at vurdere selve byggegrunden og herunder at indkredse de udfordringer, som er forbundet med at bygge netop der. Kvaliteten tilstræber at finde den bedste placering til bygningen. 

Certificering og ambitionsniveau

Når der skal opnås en DGNB-certificering, er der plads til forskellige ambitionsniveauer. Certificeringen kan fås i sølv, guld og platinium, jo højere niveau, desto flere kriterier skal være opfyldt.

DGNB silver

For guld er det 65% af alle kriterierne, der skal være opfyldt, og 50% af hver enkelt kvalitet. 

Mine Færdigheder
Alle kriterierne 50%
Mine Færdigheder
Den enkelte kvalitet 35%
DGNB guld

For guld er det 65% af alle kriterierne, der skal være opfyldt, og 50% af hver enkelt kvalitet. 

Mine Færdigheder
Alle kriterierne 65%
Mine Færdigheder
Den enkelte kvalitet 50%
DGNB platin

For platinium skal 80% af alle kriterierne være opfyldt, og 65% af hver enkelt kvalitet. 

Mine Færdigheder
Alle kriterierne 80%
Mine Færdigheder
Den enkelte kvalitet 65%

Ydermere kan man opnå tillægsudmærkelser: 

  • Hjertet opnås hvis indeklimaet er tilstrækkelig godt.  
  • Og diamanten opnås hvis arkitekturen er anerkendelsesværdig. 

Læs mere her.