fbpx

Vilkår og forsikring

 
 

Aftalegrundlag

Hvad angår teknisk rådgivning og bistand er aftalegrundlaget ABR89
"Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand".
Arkitekt- og ingeniørydelser, omhandlende projektering, er i henhold til:
PARS Ydelsesbeskrivelse - Byggeri og planlægning 2012.

Forsikring

Vi er forsikret med den bedste ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Topdanmark, som dækker civilretligt erstatningsansvar for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed.


Professionel ansvarsforsikring for arkitekt- og ingeniørvirksomhed

  • DKK 12.500.000 pr. forsikringsår for personskade.
  • DKK 2.500.000 pr. forsikringsår for ting- og/eller formuetab.

Erhvervsansvarsforsikring - Arkitektvirksomhed og opførelse af bygninger

  • DKK 10.000.000 pr. forsikringsår for person- og/eller tingskade.
  • Vi tager vores ansvar seriøst