fbpx

Vilkår og forsikring

Aftalegrundlag
Tjek altid din projektleders vilkår og forsikring.  Hvad angår teknisk rådgivning og bistand er aftalegrundlaget ABR18
“Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand”.

Arkitekt- og ingeniørydelser, omhandlende projektering, er i henhold til:
PARS Ydelsesbeskrivelse – Byggeri og planlægning 2012.

Vilkår og forsikring
Vi er forsikret med den bedste ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Topdanmark, som dækker civilretligt erstatningsansvar for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed.

Professionel ansvarsforsikring for arkitekt- og ingeniørvirksomhed

• DKK 12.500.000 pr. forsikringsår for personskade. • DKK 2.500.000 pr. forsikringsår for ting- og/eller formuetab.

Erhvervsansvarsforsikring - Arkitektvirksomhed og opførelse af bygninger

• DKK 10.000.000 pr. forsikringsår for person- og/eller tingskade. • Vi tager vores ansvar seriøst