fbpx

Vilkår og forsikring

Aftalegrundlag

Tjek altid din projektleders vilkår og forsikring.  Hvad angår teknisk rådgivning og bistand er aftalegrundlaget ABR18 “Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand”. Arkitekt- og ingeniørydelser, omhandlende projektering, er i henhold til: PARS Ydelsesbeskrivelse – Byggeri og planlægning 2012.​

Vilkår og forsikring

Vi er forsikret med den bedste ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Topdanmark, som dækker civilretligt erstatningsansvar for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed.​

Professionel ansvarsforsikring for arkitekt- og ingeniørvirksomhed​

• DKK 12.500.000 pr. forsikringsår for personskade.
• DKK 2.500.000 pr. forsikringsår for ting- og/eller formuetab.

Erhvervsansvarsforsikring - Arkitektvirksomhed og opførelse af bygninger​

• DKK 10.000.000 pr. forsikringsår for person- og/eller tingskade.
• Vi tager vores ansvar seriøst​