fbpx

Energi og indeklima

Energi og indeklima er en vigtig del af det moderne byggeri. Vi bruger 90% af vores tid indendørs, det er derfor vigtigt, at det er sundt at færdes inde. Samtidigt kan vi ved at optimere energiforbruget reducere både varmeregning og CO2-udledning.

Indeklima dækker over alt det, der har med vores komfort og sundhed at gøre, når vi befinder os indenfor. Det handler om emner som dagslys, støj og akustik, luftkvalitet samt temperatur og træk. 

Bygkontrol projekterer, så et sundt og sikkert byggeri sikres.

Et godt indeklima sikrer ikke bare komfort og sundhed. Et godt indeklima er gennem forskning dokumenteret en god forretning. Det er en investering, hvis afkast kan ses på bundlinjen. Eksempelvis kan øget ventilation og den optimale temperatur få produktiviteten til at stige.

Energi og indeklima er i øvrigt integreret i DGNB-certificeringen, som Bygkontrol også tilbyder.

Tilbygning og vinterhave
dagslys

Mere om indeklima

Dagslys

Det er de færreste, som frivilligt, ville bruge ret lang tid i et hus uden vinduer. Dagslys og udsyn til vejrliget og omverdenen i det hele taget er essentiel for vores velbefindende som mennesker. Det er så essentielt, at der er lovgivning på området.

Når vi designer bygninger, så er det vigtigt at forholde sig til placeringen og hvordan sollysets indfaldsvinkel rammer vinduerne forskelligt i løbet af året.

Når vi lukker sollyset ind i en bygning, så skal vi undgå at lyset blænder og vi skal undgå overophedning af bygningen, særligt om sommeren. Til gengæld kan solens varme også hjælpe os til at spare penge på el- og varmeregningen.

Dagslys bidrager til en bedre koncentration, og under de rette forhold øger dagslys produktiviteten.

Dagslys gør os i bedre humør. Det modvirker faktisk vinterdepression. De kemiske processer i hjernen, som styrer vores døgnrytme, reguleres af dagslyset. Så der er mange gode grunde til at forholde sig til dagslyset i en bygning.

 

Støj og akustik

Når vi har med bygningsdesign at gøre, så er der to lydmæssige forhold, der skal tages højde for: støj og akustik.

Først skal støjen udefra lukkes ude, så man ikke forstyrres af trafikstøj og lignende. Det samme gælder for støj mellem rummene internt i en bygning. Altså støjen fra køkkenet eller toilettet skal ikke forstyrre arbejdet på kontoret. Det er vigtigt at forholde sig til den støj der findes omkring bygningen og så dimensionere de isolerende tiltag derefter.

Dernæst skal de akustiske forhold være i orden i det enkelte rum. Når man arbejder med akustik, så arbejder man med at absorbere lyden, så efterklangstiden reduceres. Når man kigger på de akustiske forhold, så undersøger man på hvilke overflader lyden i rummet rammer. Ofte dækker man loftsfladerne med akustikplader, men der er også mange andre muligheder.

lydbølge

Luftkvalitet

Et menneske trækker hvert minut 5-6 liter luft ned I lungerne ved almindelig vejrtrækning. Luftens kvalitet har stor betydning for vores velbefindende og for vores evne til at præstere. Udåndingsluft, afgassende byggematerialer og møbler, farlige partikler og fugt forringer luftens kvalitet.

Ventilation kan udskifte luften, så udåndingsluft og fugt fjernes. Det er vigtigt at dimensionere og styre ventilationen korrekt, da for tør luft også kan give gener.

De indbyggede materialer og inventaret i bygningen afgasser over tid. Det er vigtigt at forholde sig til at reducere og håndtere denne afgasning rigtigt.

Radon er en kræftfremkaldende gasart, der stiger op fra jorden og ophober sig indendørs. En tilstrækkelig lufttæt konstruktion mod jorden holder radon ude. Hvis man har et for højt radon-niveau i et eksisterende byggeri, kan der etableres et radonsug.

Temperatur og træk

Det er forskelligt hvilken temperatur vi trives bedst ved, men komfortområdet ligger normalt mellem 18 og 25 C ved stillesiddende arbejde. Temperaturen på et kontor bør som udgangspunkt ligge mellem 20-22 C. Temperaturen bør være jævn og reguleringen skal ske uden træk. 

Når vi oplever træk, skyldes det at kroppen nedkøles mere nogle steder end andre. Det fører til ubehag og kan resultere i spændinger i nakken og hovedpine.

Temperatur og træk skal indtænkes i bygningsdesignet, og der skal tages højde for det når man dimensionerer isolering og ventilation.

Temperaturen påvirkes selvfølgelig af vejret, solafskærmning kan være nødvendig, for at få nok lys ind om vinteren og undgå ophedning om sommeren. Direkte sollysindfald, kropsvarme, elektrisk udstyr og manglende ventilation kan resultere i overophedning.

Læs mere om indeklima.