fbpx

Digitalt byggeri

Digitalt byggeri dækker over en række forskellige digitale ydelser, der alle sammen understøtter kvaliteten i de øvrige ydelser. Det gælder både de mere traditionelle ingeniørfaglige ydelser, men det digitale understøtter også analyserne og dokumentationen i forbindelse med at finde de mest bæredygtige løsninger.

Bygkontrol bruger digitale værktøjer til at sikre de bedste forudsætninger for det gode samarbejde og påtager sig gerne ansvaret for at lede processen.

Bygkontrol har en række forskellige ydelser indenfor digitalt byggeri:

Building Information Modelling (BIM): Informationer om pris, materialetype, mængde og tid samles i en 3D-model.

3D laserscanning og Scan-to-BIM: Den hurtigste måde at opmåle og kortlægge en bygning indvendigt som udvendigt, og samtidig bliver resultatet langt mere præcist end ved analoge opmålinger.

IKT-rådgivning og -koordinering: IKT står for Informations- og Kommunikationsteknologi. IKT sætter byggeprocessen i system.

Kollisionskontrol og risikoanalyse: Er vigtig, da der er i dag flere krav til byggeriet end der tidligere har været. Det øger kompleksiteten og risikoen for fejl. Derfor bruger Bygkontrol de digitale muligheder, så fejlene opdages i tide.

Droneinspektion: Bygkontrol udfører droneinspektioner af alle typer byggerier og leverer et komplet overblik over byggepladsens indretning, procesflow og materialer samt kvalitetssikring af ufremkommelige steder etc.

Droneoptagelser kan desuden bruges til at præsentere din bolig fra luften, hvis huset skal sælges.

3D BIM model af installationer

Hvordan undersøtter digitalt byggeri de øvrige ydelser?

Når de digitale muligheder bruges rigtigt, så strømlines kommunikationsflowet. Digitale platforme giver alle parter har adgang til relevante oplysninger. Det går hurtigt med at opdatere platformen og alt holdes samlet et centralt sted. Således har eksempelvis entreprenøren altid adgang til de nyeste tegninger. 

I processen med at opnå en DGNB-certificering er den digitale værktøjskasse essentiel. Når der stilles flere krav til byggeriet, så øges kompleksiteten og behovet for en dynamisk digital styring vokser. Lige såvel understøttes livscyklusanalyserne af digitale modeller, der gør at forskellige løsninger hurtigt kan sammenlignes.

Læs mere om byggeriets digitalisering her.