fbpx

Bæredygtigt byggeri

Bygkontrol udbyder en række ydelser indenfor bæredygtigt byggeri. Vi arbejder evidensbaseret og tager udgangspunkt i et livscyklusperspektiv, hvor vi betragter hele levetiden.  

I arbejdet med bæredygtigt byggeri, ser vi primært på tre kvaliteter:  

  • Den miljømæssige kvalitet, der påviser hvordan vi påvirker natur, miljø, klima og ressourcer. 
  • Den sociale kvalitet, som fortæller om indvirkning på brugernes sundhed og trivsel. 
  • Den økonomiske kvalitet, der kommer til udtryk i en totaløkonomisk betragtning. 
Bæredygtigt byggeri

Læs mere om vores ydelserne indenfor bæredygtigt byggeri

DGNB 

Bygkontrol fokuserer primært på den miljømæssige og økonomiske kvalitet, men sikrer, gennem udbud af DGNBcertificering, at den sociale kvalitet også sikres. Det mest bæredygtige projekt opnås ved at samarbejde, og Bygkontrol samarbejder gerne med arkitekter om at opnå de bedste resultater.

 

Livscyklusanalyser 

Med et livscyklusperspektiv muliggør vi den nødvendige evidens, der påviser bæredygtigheden og sikrer en sund totaløkonomi. I Bygkontrol rådgiver vi på baggrund af livscyklusanalyser. Vi kortlægger livscyklusomkostningerne (LCC) og udarbejder livscyklusvurderinger (LCA).  

Med et livscyklusperspektiv finder vi de mest bæredygtige løsninger. Det handler ikke kun om at finde den laveste pris, eller for den sags skyld den laveste udledning af drivhusgasser, nu og her. Det er essentielt for bæredygtigheden i projektet, at betragte de forskellige konsekvenser gennem hele byggeriets levetid.

Hydbridbyggeri 

I et byggeri er de bærende konstruktioner ofte ressourcekrævende og produktionstunge. Det gør, at de bærende konstruktioner står for størstedelen af den samlede udledning af drivhusgasser i byggeriet. 

Ved at kombinere forskellige materialer og udnytte deres forskellige egenskaber bedst muligt, arbejder Bygkontrol fokuseret på at optimere de bærende konstruktioner. Således reduceres mængden af materialer, og dermed reduceres både prisen og udledningen af drivhusgasser. Ved at kombinere forskellige materialer og deres særegne gode egenskaber, skaber vi bæredygtige hybridløsninger.