fbpx
Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser
Statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser
17. marts 2020
Scan 2 BIM
Troense Strandvej
1. juni 2021
3D Revit tegning over ventilationssystem

Nu bør du udføre 3D scanning, opmåling og digitale tvillinger

Situationen med Coronavirus og dermed den delvise nedlukning af Danmark er mærkbar på arbejdspladserne. Hjemsendelsen af mange arbejdende betyder blandt andet, at mange kommunale og offentlige bygninger står helt tomme i disse dage. Det samme er mange steder tilfældet på private arbejdspladser og på de store byggepladser.

Lad Bygkontrol hjælpe dig

Da mange offentlige bygninger står tomme, tilbyder Bygkontrol at løse de opgaver, der kræver adgang til mennesketomme bygninger. Bygkontrol tilbyder i den forbindelse at løse denne type opgaver nu til favorable priser.

Scanning af Marmorkirken til Facility management
3D Laserscanning af Frederiks Kirken også kaldet Mormor Kirken

Scan To BIM og Facility Management

“For eksempel har vi i Bygkontrol før hjulpet kommuner med at opmåle og udarbejde 3D Revit modeler og digitale tvillinger til Deres Facility Management Systemer, således at driftafdelingen kan optimere de omkostningstunge arbejdsprocesser i driftsarbejdet. Dette kan man ved at have en 3D model, hvor ALLE bygningsdele og komponenter i model er kodet. Ud fra koden kender man så bygningskomponenternes dimensioner og opbygning meget detaljeret.

Lad os sætte dette scenarie op – En elev på en skole sparker en bold gennem en rude, der skal skiftes. Driftsmedarbejderen, som skal sørge for at skifte ruden, kan direkte fra FM systemet tilgå 3D modellen fra bilen eller kontoret. Herefter kan han klikke sig ind på vindues- eller dørpartiet og finde frem til præcis hvilke ordre nummer ruden har og dermed bestille ruden med det samme uden at skulle fysisk derud. Dette er blot et eksempel ud af mange, som er med til at optimere driftøkonomien betydeligt ” Fortæller Jesper Veber Jeppesen direktør og indehaver af Bygkontrol ApS

Hvorfor kan disse opgaver med fordel laves nu?

3D laserscanning, opmåling og udarbejdelse af digitale tvillinger af bygninger i drift, er ofte opgaver vi udfører uden for normale arbejdstider, i weekender eller ferier, fordi det simpelthen ofte kræver mere koordinering, når der er brugere til stede i bygningerne. Således skal vi ikke koordinere og tage højde for brugerne i bygningen, som normalt vil være en faktor, som gør at vi ikke altid kan udføre arbejdet lige så effektivt, som hvis bygningen var tom for mennesker.

Digitale tvillinger til facility management
Digital tvilling af gammel silo bygning, som nu er transformeret til kontormiljø på Odense havn

Vigtigheden af fuldt dokumenteret stadeopgørelse

Sådan som situationen er nu, så kan bygge- og anlægsarbejder udføres, hvorfor der som udgangspunkt ikke er krav på tidsfristforlængelse eller erstatning. Situationen kan meget hurtigt ændres, og der vil være konkrete situationer, som forhindrer arbejderne i at blive udført.

Hvis der opstår forhold, som forhindrer eller forsinker arbejdernes udførelse, vil det være relevant at sondre imellem om entreprenøren/bygherren på den ene side har ret til tidsfristforlængelse, og på den anden side hvem der skal betale for, at bygge- og anlægsarbejderne bliver forsinket. Reglerne er nemlig forskellige alt efter, hvad der er årsagen til forsinkelsen.

Kilde: https://mowe.dk/artikler/coronavirus-bygge-og-anlaegsbranchen-ab-92-og-ab-18/?utm_source=email&utm_medium=forcemajeure

Derfor vil det være en fordel for alle, hvis alle faggrupper i byggeriet sørger for løbende at blive enige om arbejdernes stade og få det registret meget nøjagtigt. Det kan spare alle for mange diskussioner, hvis der senere opstår uenighed, selv om I har en god dialog med jeres samarbejdspartnere lige nu. Bygkontrol udfører dette både med 3D og 360 graders fotoscanning som visuel dokumentation og 3D laserscanning, dom 99% målfast dokumentation.

Skriv et svar