fbpx

NYBYGGERI

Byggemøde

Byggemøde

Et nybyggeri er et større projekt end både ombygning og tilbygning og det kræver derfor meget mere forberedelse og planlægning.

Derfor er det også vigtigt at vi finder fælles fodslag fra starten af. På det indledende byggemøde finder vi ud af om kemien passer og om vi er det rette makkerpar. Det afklares om vi er den rette partner for dig og om du lever op til de krav vi har for at samarbejde med en bygherre.

Til byggemødet ser vi på dine ønsker og behov og kommer med rådgivning omkring de muligheder der er i projektet. Vi tager højde for om der skulle være nogle forhindringer eller udfordringer i forhold til lokalplaner, servitutter, jordforhold eller andet der kan spille ind på den endelige løsning.

Det er uforpligtende at afholde et møde, da vi gerne vil se hinanden an, inden vi indgår et samarbejde.

Ideforslag

Ofte har du måske allerede tegninger fra det byggefirma, du har valgt dit hus fra. Disse tegninger er ganske gode til at få en fornemmelse af hvordan huset skal se ud. Det er dog kun typehuse, der på forhånd producerer denne form for visualisering.

Derfor tilbyder vi at hjælpe med et ideforslag i skitseform på dit nybyggeri, så du kan få dine tanker og ideer visualiseret.
Skitsen er baseret på de ideer og behov, der blev fremlagt på byggemødet.

visualisering af byggeprojekt
Budget - vedligeholdelsesplan - Bygkontrol - tilbygning

Tilbud og kontrakt

Når vi er enige om alle forhold og du har godkendt skitsen, udarbejder vi et tilbud og en kontrakt, så vi også kan forventningsafstemme de økonomiske rammer.

Accepteres tilbuddet er vi i gang. Tilbuddet er gældende i 30 dage og følger bygningsreglementet BR18, samt aftalegrundlag ABR89 gældende for teknisk rådgivning og bistand i forhold til aftalegrundlaget.

Vi har en professionel ansvarsforsikring der er tegnet ved forsikringsselskabet Topdanmark, som dækker civilretligt erstatningsansvar for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed.

Da der er forventningsafstemt i forhold til foregående møde, så vil prisen på projekteringen ikke påvirkes af udefrakommende overraskelser. Aftalen er herfra bindende.

Byggetilladelse

Er det et typehus du ønsker at opføre vil byggefirmaet typisk stå for at ansøge om byggetilladelsen. I tilfælde af et arkitekttegnet hus benyttes tegningsmaterialet, som vi udarbejder til at fremlægge for kommunen med henblik på at opnå byggetilladelse gennem myndighedsansøgning.

Da der i nogle kommuner kan være en meget langvarig behandlingsproces, er det vigtigt at papirerne fra starten af er professionelt udarbejdet. Bygkontrol sikrer at alt er beskrevet og udført efter de krav der stilles. Bruger du os, slipper du for at bekymre dig om disse formaliteter.

Byggetilladelse Bygkontrol
Overlad styringen til Bygkontrol

Hovedprojektering

Hovedprojekteringen er den største del af projekteringen. Det er her man fastlægger hvilke bygningsdele, der skal benyttes. Dermed kan alle entreprenører se alt beskrevet i tegningsmaterialet.

Ingeniørberegningerne er også en del af hovedprojekteringen, hvor statik og tekniske installationer beregnes.

I forbindelse med hovedprojektering af nybyggeri, er det vigtigt at sætte fokus på bygbarheden. Det skaber et meget mere bæredygtigt byggeri, som i fremtiden giver bedre mulighed for renovering, når der er tænkt fremad.

Byggeledelsen af et nybyggeri sikrer at byggeprojektet vil være koordineret og bygbart.

Tilbudsindhentning

Igen er det her mest relevant med tilbudsindhentning hvis du skal bygge nyt fra bunden af. Typehusbyggefirmaer står netop også ofte for denne del selv.
Hvis du beder os om at stå for byggetilladelsen og tilbudsindhentningen, så indhenter vi tilbud fra de håndværkere, der skal stå for byggeriet, når vi har en myndighedsgodkendelse.

Vi har et stort netværk af kontakter over hele Danmark, som vi trækker på for at få de bedste priser til dig.
Udover tilbudsindhentning skal arbejdsgange og formalia også beskrives. Det står vi selvfølgelig også for, så der ikke opstår tvivl eller usikkerhed om ansvars- og arbejdsfordeling.

Overlad styringen af dit byggeprojekt til Bygkontrol
kvalitetssikring og eksternt tilsyn

Byggetilsyn

Når byggeriet går i gang er det en rigtig god ide at have en ekstern byggeleder, som kan føre tilsyn med om alt bliver bygget til tiden og i den rigtige rækkefølge. Som uddannet tømrer og bygningskonstruktør med speciale i arkitektur, kender vi processen både bag skrivebordet og ude på byggepladsen.

Derfor tager vi også gerne rollen som byggeleder, da vi netop kender byggesagen indgående og har fingeren på pulsen med alt i hele projektet.
Du kan også vælge blot at hyre os til at føre byggetilsyn. I så fald kommer vi forbi 4-8 gange i løbet af byggeriet på de kritiske tidspunkter, hvor vi sikrer os at alt forløber som det skal, overholder tidsplanen og kvalitetssikringen er i top.

Mødefaser - Hvad kommer der til at ske?

Afklaring

Vi får styr på ideerne og får dem skrevet ned.

Visualisering

En skitsetegning eller en 3D visualisering af dine planer.

Forventningsafstemning

Vi afstemmer forventningerne i forhold til dine drømme og ideer.

Byggeriets mødefaser - Afklaring visualisering og forventningsafstemning

Overskueliggør dit projekt

Kontakt os idag

Farver i Skyen
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Dokument
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Handshake
Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY