fbpx

IDEFORSLAG

Visualisering

Arkitekttegninger

Få omsat dine planer til virkelighed. Sæt dig ned og beskriv i detaljer hvad der skal gøres for at du kan bygge dit drømmehus. Vi hjælper gerne med ideforslag.

For at kunne give dig et visuelt billede af, om din plan omkring den ønskede ombygning, tilbygning eller nybyggeri, så samler vi alle oplysninger og udarbejder et løsningsforslag til dig.

Løsningsforslaget er baseret på opmålinger foretaget ved det første møde, samt 3D fotoregistrering af de aktuelle forhold.

Dette er med til at give et godt grundlag for den endelige pris på hvad projektet kommer til at koste ud fra behov og kompleksitet.

Arkitekttegning-ideforslag
Visualisering af arkitekttegning

Eksempel på en visualisering

Et løsningsforslag kan se således ud:

  • Skitse baseret på husets originale tegninger med grovskitsering af tilbygning eller ændring.
  • Visualisering i 2D og 3D for at give det bedst mulige indtryk.
  • Forslag til materialevalg, hvor der lægges vægt på kvalitet, men også tages højde for budgetramme.
  • Budgetplan, som giver et overslag på den økonomiske ramme.
  • Overordnet tidsplan for forventet starttidspunkt og varighed.

Mødefaser - Hvad kommer der til at ske?

Afklaring

Vi får styr på ideerne og får dem skrevet ned.

Visualisering

En skitsetegning eller en 3D visualisering af dine planer.

Forventningsafstemning

Vi afstemmer forventningerne i forhold til dine drømme og ideer.

Byggeriets mødefaser - Afklaring visualisering og forventningsafstemning