fbpx

Varmetabsberegning

& energirammeberegning

Når man bygger nyt, bygger til eller bygger om, stilles der krav til bygningens energiforbrug. Dette er med til at sikre, at der ikke bruges unødigt meget energi på bl.a. opvarmning.

I Bygningsreglementets 2018 skal man overholde de gældende paragraffer i kapitel 11 Energiforbrug. Hos Bygkontrol hjælper vi dig med at udføre de rette beregninger og den nødvendige dokumentation, så du sikrer at dit byggeri overholder alle krav.

Det skal i den enkelte sag vurderes hvorvidt det er nødvendigt at få udarbejdet en simpel varmetabsberegning, en lidt bredere varmetabsrammeberegning eller en detaljeret energirammeberegning for bygningens samlede energiforbrug. Dertil kan der ligeledes være krav til rentabilitetsbetragtninger, som også kan være en del af den nødvendige dokumentation. Vi rådgiver dig i den rigtige retning. 

varmetabsberegning pris

Hvilken type dokumentation skal der udføres – Varmetabsberegning, varmetabsrammeberegning eller energirammeberegning?

Det kommer helt an på hvilket byggeri du har gang i.

Hvis det er et nybyggeri, skal der en energirammeberegning til. Hvis der er tale om en tilbygning eller et sommerhus, kræver det minimum en varmetabsberegning eller en varmetabsrammeberegning.

Bygkontrol sørger for at der foretages den rigtige type dokumentation og tilhørende beregninger.

Når du bygger nyt hus eller bygger en tilbygning til dit hus, kræver Bygningsreglementet at der foretages beregninger af energiforbruget.

Beregningen foretages for at dokumentere det samlede energibehov for opvarmning og/eller strømforbrug overholder gældende krav i reglementet. 

Der stilles heri krav til, at bruge så lidt energi som muligt, hvor der dog stilles forskellige krav til graden af dokumentation. 

En beregning af bygningens energiforbrug indgår desuden i en eventuel energimærkning af dit hus.

Vi forventer at kunne beregne varmetabs-/varmetabsrammeberegningen på 4-5 timer og energirammeberegningen på 8-10 timer. Prisen vil dermed ligge imellem 3.495 kr. og 8.495 kr. inkl. moms alt afhængigt af hvilken beregning der er tale om. 

Prisen er dog meget afhængig af kompleksiteten i byggeriet, samt størrelsen og hvilke oplysninger der er tilgængelige. Hvis det ønskes kan Bygkontrol, foruden energiberegningen, bistå med definition af konstruktioner samt udførelse af tegningsmateriale mv.

solpaneler og bæredygtighed

Det afhænger af hvilken type beregning der er tale om. 

Til en simpel varmetabsberegning af enkeltstående bygningsdeles U-værdier, skal vi udelukkende kende konstruktionsopbygningen af alle bygningsdele, herunder de forskellige materialer disse er sammensat af. Dette indebærer bl.a. information om tykkelsen af de enkelte lag i konstruktionen samt bl.a. hvilken type isolering der påtænkes indbygget. 

Til en varmetabsrammeberegning skal vi kende de samme oplysninger som til varmetabsberegningen. Dertil skal vi kende arealerne af bl.a. ydervægge, tag, vinduer og døre. Det er her at foretrække, at vi får tilsendt målsatte plantegninger, snittegninger og facadetegninger – så skal vi nok selv sørge for at beregne de enkelte arealer. I denne forbindelse er det ligeledes vigtigt, at vi får tilsendt oplysninger om vindues- og dørtyper. Alternativt kan vi stille minimumskrav til disse i beregningen og foreskrive hvad der skal vælges. 

Spørg os gerne om et uforpligtende tilbud.

smart home varmetabsberegning og energirammeberegning

Vi drikker meget gerne en kop kaffe med dig så vi kan finde samarbejdsmuligheder.

Send os en besked, hvis du ønsker at booke et uforpligtende møde.

Bygkontrol - Dokumentation i byggeriet

Ring til os: 42 90 10 40

Energiramme- og varmetabsberegninger
fra 3.495 kr.