fbpx

Varmetabsberegning

og energirammeberegninger

Et af de krav der er til en ansøgning om tilbygning eller ombygning er en varmetabsberegning. Enhver ændring i huset giver anledning til en ny varmetabsberegning, da arealet af døre, vægge og vinduer ændres.

Beregningen kaldes også en U-værdiberegning.

Varmetabet beregnes ud fra forskellige værdier der er i de forskellige byggematerialer.
Bygkontrol ApS tilbyder at udarbejde varmetabsberegninger til dit projekt, så du er sikker på at få de rigtige værdier regnet ud.

ingenioerberegninger

Hvilken type energiberegning skal du så vælge? Varmetabsberegning eller energirammeberegning?

Det kommer helt an på hvilken type byggeri du har gang i.

Hvis det er et nybyggeri, så skal der en energirammeberegning til. Hvis der er tale om en tilbygning eller et sommerhus, så kræver det minimum en varmetabsberegning. 

Dog kan der kun udføres en varmetabsberegning hvis U-værdierne i §268 i Bygningsreglementet overholdes. Det er en betingelse for dette at det samlede areal af yderdøre og vinduer  ikke overstiger 22% af det opvarmede etageareal.

 

Når du bygger nyt hus eller bygger en tilbygning til dit hus, så kræver bygningsreglementet at der bliver foretaget nye energiberegninger.

Denne beregning foretages for at dokumentere det samlede energibehov der er i huset og at disse overholder de gældende krav for byggeriet.

Der er fokus på at bruge så lidt energi som muligt til at varme boligen op, så vi ikke fyrer for gråspurvene, så at sige.

Efter energiberegningen er færdig, kan huset energimærkes.

 

smart home varmetabsberegning og energirammeberegning
solpaneler og bæredygtighed
varmetabsberegning pris

Vi forventer at kunne beregne varmetabsberegningen på 4-5 timer og energirammeberegningen på 8-10 timer. Ud fra vores timepris vil prisen dermed ligge imellem 3.495 kr. og 6.750 kr. inkl. moms

Prisen er dog meget afhængig af kompleksiteten i byggeriet, samt størrelsen og hvilke oplysninger der er tilgængelige.

Hvis du planlægger at gå igang med en tilbygning, men ikke har fået beskrevet hvilke byggematerialer der skal bruges til projektet, så kan der ikke foretages en varmetabsberegning før dette er gjort.

Vi står gerne for at definere konstruktionsmaterialerne, men gør opmærksom på at prisen herfor bliver tilsvarende højere, da der er tale om en U-værdiprojektering, som er meget mere omfangsrig end selve beregningen.

Spørg os gerne om et uforpligtende tilbud. Brug evt. chatten til dette.

For at vi kan foretage beregninger på u-værdier har vi behov for følgende:

– Plantegninger med alle relevante målsætninger
– Snittegninger med konstruktionsbeskrivelser
– Opstalter af facader og gavle med målsætning
– Typer samt størrelser på vinduer og døre

Jo større vinduesareal der er, desto mere udledes varmen, da de ikke isolerer ligeså godt som en velisoleret mur.

Er vinduesarealet større end 22% skal der ved en til- eller ombygning en varmetabsrammeberegning til.

Ved nybyggeri skal der altid en energirammeberegning til iht. det nye BR18

 • Der er forskel på hvilken isoleringsklasse der bliver benyttet og ofte kan det være forskellen på om varmetabsberegningen bliver godkendt eller ej.

Mange u-værdier er ofte beskrevet i byggetilladelsen.

Jo mere info vi har tilgængeligt, desto billigere kan vi gøre det.

Varmetabsberegning eller U-værdiprojektering?​​

Hvis du planlægger at gå igang med en tilbygning, men ikke har fået beskrevet hvilke byggematerialer der skal bruges til projektet, så kan der ikke foretages en varmetabsberegning før dette er gjort.

Vi står gerne for at definere konstruktionsmaterialerne, men gør opmærksom på at prisen herfor bliver tilsvarende højere, da der er tale om en U-værdiprojektering, som er meget mere omfangsrig end selve beregningen.

Spørg os gerne om et uforpligtende tilbud. Brug evt. chatten til dette.

Hvilke oplysninger skal vi bruge?​

Hvis du planlægger at gå igang med en tilbygning, men ikke har fået beskrevet hvilke byggematerialer der skal bruges til projektet, så kan der ikke foretages en varmetabsberegning før dette er gjort.

Vi står gerne for at definere konstruktionsmaterialerne, men gør opmærksom på at prisen herfor bliver tilsvarende højere, da der er tale om en U-værdiprojektering, som er meget mere omfangsrig end selve beregningen.

Spørg os gerne om et uforpligtende tilbud. Brug evt. chatten til dette.

Hvilke oplysninger skal vi bruge?​

Hvis du planlægger at gå igang med en tilbygning, men ikke har fået beskrevet hvilke byggematerialer der skal bruges til projektet, så kan der ikke foretages en varmetabsberegning før dette er gjort.

Vi står gerne for at definere konstruktionsmaterialerne, men gør opmærksom på at prisen herfor bliver tilsvarende højere, da der er tale om en U-værdiprojektering, som er meget mere omfangsrig end selve beregningen.

Spørg os gerne om et uforpligtende tilbud. Brug evt. chatten til dette.

 Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. 

 
Varmetabsberegning eller U-værdiprojektering?​​

Hvis du planlægger at gå igang med en tilbygning, men ikke har fået beskrevet hvilke byggematerialer der skal bruges til projektet, så kan der ikke foretages en varmetabsberegning før dette er gjort.

Vi står gerne for at definere konstruktionsmaterialerne, men gør opmærksom på at prisen herfor bliver tilsvarende højere, da der er tale om en U-værdiprojektering, som er meget mere omfangsrig end selve beregningen.

Spørg os gerne om et uforpligtende tilbud. Brug evt. chatten til dette.

Hvilke oplysninger har vi brug for?

Plan- og snittegninger med dimensionsmål og konstruktionsbeskrivelser

Vindues- og dørdimensioner og arealer

Isoleringsklasse (for eksempel 32, 34 eller 37)

U-værdier på alle bygningsdele

Vi drikker meget gerne en kop kaffe med dig så vi kan finde samarbejdsmuligheder.

Send os en besked, hvis du ønsker at booke et uforpligtende møde.

 • 42 90 10 40
 • info@bygkontrol.dk
 • Abildvej 1, 1th, 5700 Svendborg
Bygkontrol - Dokumentation i byggeriet

Ring til os: 42 90 10 40

Energiramme- og varmetabsberegninger
fra 3.495 kr.

 • Spar på varmeregningen
 • Få et bedre indeklima
 • Få råd til mere

ENERGIBEREGNINGER

Krav til dit byggeri

Et af de krav der er til en ansøgning om tilbygning eller ombygning er en varmetabsberegning. Enhver ændring i huset giver anledning til en ny varmetabsberegning, da arealet af døre, vægge og vinduer ændres.

Beregningen kaldes også en U-værdiberegning.

Varmetabet beregnes ud fra forskellige værdier der er i de forskellige byggematerialer.
Bygkontrol ApS tilbyder at udarbejde varmetabsberegninger til dit projekt, så du er sikker på at få de rigtige værdier regnet ud.

smart home varmetabsberegning og energirammeberegning

Hvilken type beregning?

Energiberegning

Når du bygger nyt hus eller bygger en tilbygning til dit hus, så kræver bygningsreglementet at der bliver foretaget nye energiberegninger.

Denne beregning foretages for at dokumentere det samlede energibehov der er i huset og at disse overholder de gældende krav for byggeriet.

Der er fokus på at bruge så lidt energi som muligt til at varme boligen op, så vi ikke fyrer for gråspurvene, så at sige.

Efter energiberegningen er færdig, kan huset energimærkes.

Energirammeberegning eller varmetabsberegning?

Hvilken type energiberegning skal du så vælge? Varmetabsberegning eller energirammeberegning?

Det kommer helt an på hvilken type byggeri du har gang i.

Hvis det er et nybyggeri, så skal der en energirammeberegning til. Hvis der er tale om en tilbygning eller et sommerhus, så kræver det minimum en varmetabsberegning. 

Dog kan der kun udføres en varmetabsberegning hvis U-værdierne i §268 i Bygningsreglementet overholdes. Det er en betingelse for dette at det samlede areal af yderdøre og vinduer  ikke overstiger 22% af det opvarmede etageareal.

Hvad koster en energiberegning?

Vi forventer at kunne beregne varmetabsberegningen på 4-5 timer og energirammeberegningen på 8-10 timer. Ud fra vores timepris vil prisen dermed ligge imellem 3.495 kr. og 6.750 kr. inkl. moms

Prisen er dog meget afhængig af kompleksiteten i byggeriet, samt størrelsen og hvilke oplysninger der er tilgængelige.

Varmetabsberegning eller U-værdiprojektering?

For at kunne foretage en varmetabsberegning eller en energirammeberegning, så afhænger prisen meget af hvor mange oplysninger vi har til rådighed.
Vi skal bruge så mange informationer som muligt for at kunne give en skarp pris.

For at vi kan foretage beregninger på u-værdier har vi behov for følgende:

 • Plantegninger med dimensionsmål og konstruktionsbeskrivelser
 • Evt. snittegninger med konstruktionsbeskrivelser
 • Vindues- og dørdimensioner og arealer.
 • Isoleringsklasse (for eksempel 32, 34 eller 37)
 • U-værdier på alle bygningsdele.

Meget af ovenstående er ofte beskrevet i byggetilladelsen.

Jo mere info vi har tilgængeligt, desto billigere kan vi gøre det.

Hvis du planlægger at gå igang med en tilbygning, men ikke har fået beskrevet hvilke byggematerialer der skal bruges til projektet, så kan der ikke foretages en varmetabsberegning før dette er gjort.

Vi står gerne for at definere konstruktionsmaterialerne, men gør opmærksom på at prisen herfor bliver tilsvarende højere, da der er tale om en U-værdiprojektering, som er meget mere omfangsrig end selve beregningen.

Spørg os gerne om et uforpligtende tilbud. Brug evt. chatten til dette.