fbpx

BUDGET OG ØKONOMI

Budget og overslag

Find det rette budget

Dit budget spiller en stor rolle i den endelige udførelse af projektet. Det er vigtigt at have et budget, der giver rum til gode kvalitetsmaterialer, samt de rigtige håndværkere, som ikke bare får det gjort i en fart, men også har øje for detaljen og lægger en ære i at gøre et godt stykke håndværk.

Hvis budgettet fra starten af er for lavt fastsat og der opstår uforudsete omkostninger eller forsinkelser i projektet, så kan det hele risikere at gå i stå og tage meget længere tid end forventet.

Vi har mange års erfaring med byggeledelse og økonomiberegninger og tilbyder at udarbejde en økonomisk overslagsberegning på projektet. Det er blandt andet med til at forventningsafstemme størrelsen af projektet. Det skal altid kunne give mening at investere i et byggeprojekt.

Der er kun tale om et overslag, da den endelige pris først kendes når vi har indhentet tilbud fra entreprenører og håndværkere.

Mødefaser - Hvad kommer der til at ske?

Afklaring

Vi får styr på ideerne og får dem skrevet ned.

Visualisering

En skitsetegning eller en 3D visualisering af dine planer.

Forventningsafstemning

Vi afstemmer forventningerne i forhold til dine drømme og ideer.

Byggeriets mødefaser - Afklaring visualisering og forventningsafstemning