fbpx

Byggetilladelse

eller ej?

Find ud af om du skal søge byggetilladelse til dit byggeprojekt.

Vi har samlet de vigtigste uddrag af Bygningsreglementet BR18 i forhold til hvornår der er krav til at du søger en byggetilladelse eller ej.

Få hjælp til at udarbejde en byggetilladelse til dit byggeprojekt. Kontakt Bygkontrol her for råd og vejledning og lad os hjælpe dig.

Byggeprojekter, der kræver en byggetilladelse

Følgende projekter kræver en byggetilladelse:

 • Enfamiliehuse, stuehuse.
 • Rækkehuse, kædehuse og dobbelthuse.
 • Sommerhuse.
 • Tilbygninger til ovennævnte.
 • Udestuer og vinterstuer – Uanset om de er opvarmede eller ej.
 • Kviste, karnapper, og lignende hvorved husets etageareal udvides.
 • Væsentlige anvendelsesændringer – For eksempel når en garage eller et udhus ønskes indrettet til beboelse.
 • Garager, carporte og udhuse over 50 m².
Køberrådgivning liebhaveri
Byggetilsyn til at sikre at håndværkerne gør deres arbejde ordenligt
 • Garager og carporte på højst 50 m².
 • Udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, og lignende bygninger på højst 50 m².
 • Tilbygninger til ovennævnte, når arealet efter tilbygningen højst bliver 50 m².
 • Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt sommerhuse og stuehuse. Hvis bygningen er fredet eller bevaringsværdig kræver det en særlig tilladelse til at ændre på huset. Nedrivningen skal desuden ske under hensyntagen til nabogrunde.
 • Satellitantenner (parabol) med en diameter over 1,0 m – Der kan være regler i en lokalplan, der skal følges, også for antenner med en diameter under 1,0 m.
 • Småbygninger som for eksempel udhuse og skure på under 10 m².
 • Alle former for ombygning, som ikke kræver modifikation af ydre eller bærende vægge.
 • Ombygninger, hvor etagearealet ikke udvides og der ikke sker væsentlige anvendelsesændringer.
 • Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse, hegnsmure og terrasser – Her skal hegnslovens bestemmelser om afstand til naboskel dog overholdes.
 • Drivhuse under 35 m².
 • Nedrivning af garager, carporte og udhuse på under 50 m², samt småbygninger på under 10 m².
 • Opsætning af brændeovne, pejse og lignende ildsteder. Dog skal den lokale skorstensfejer underrettes og det er ikke tilladt at tage ildstedet i brug før skorstensfejeren har synet det. Bemærk at indretning af et helt nyt fyrrum vil kræve, at man anmelder det til kommunen.
 • Udskiftning af vinduer og døre.
 • Udskiftning af træbeklædning på facaden, samt udskiftning af tagbelægning – Dog kan der være bestemmelser i lokalplanen for hvilke materialer, der må bruges.
Udskiftning af vinduer

Vi drikker meget gerne en kop kaffe med dig så vi kan finde samarbejdsmuligheder.

Send os en besked, hvis du ønsker at booke et uforpligtende møde.

Bygkontrol - Dokumentation i byggeriet

Mødefaser - Hvad kommer der til at ske?

Afklaring

Vi får styr på ideerne og får dem skrevet ned.

Visualisering

En skitsetegning eller en 3D visualisering af dine planer.

Forventningsafstemning

Vi afstemmer forventningerne i forhold til dine drømme og ideer.

Byggeriets mødefaser - Afklaring visualisering og forventningsafstemning