fbpx

TILBUDSINDHENTNING

KONKRETISERING

Tilbudlister og udbudsbreve

Tilbudsindhentning er ikke bare at ringe til en håndværker og så får du et tilbud. Det kræver at hele opgaven beskrives i både udbudsbreve og tilbudslister.

Når du skal indhente tilbud fra entreprenører og håndværkere, gælder det om at være så specifik og beskrivende som muligt. Det er vigtigt at forventningsafstemme og sørge for at alt er beskrevet så tydeligt som muligt ned til mindste detalje. Både med tegninger og tekst.

Der skal udarbejdes både tilbudslister og udbudsbreve til alle entreprenører og håndværkere, som kontaktes, for at de kan afgive tilbud på samme grundlag. Der skal være beskrevet hvad og hvor meget der skal bruges i udbudsbrevet og derudover oprettes en tilbudsliste over alle de materialer som skal bruges.

Jo mere detaljeret og tydelig du kan beskrive det, desto mere specifikt tilbud får du. Ud fra et detaljeret udbudsmateriale kan de udarbejde et tilbud der ikke vil afvige meget fra den endelige omkostning.

Hvad skal med?

Det er ikke mange udenfor byggebranchen der ved, hvilke parametre der skal med og hvordan de skal beskrives for at udbudsmaterialet er intakt nok til at kunne give et passende overslag på byggeprojektet. Har du ikke denne viden og evnen til at beskrive det tydeligt, så kan overslaget være meget langt fra den endelige faktura. Det vil gøre at byggeprojektet bliver langt dyrere end forventet og måske slet ikke endte med at se ud, som du havde forventet.

Vi har stor erfaring med tilbudsindhentning. Vi udarbejder et professionelt udbudsmateriale via vores beregningsmodeller, som giver os en meget stor sikkerhed for at økonomien ikke løber løbsk i projektet.

Byggesagsbeskrivelser og arbejdsbeskrivelser

For at overholde de juridiske byggesagsbestemmelser skal der udarbejdes en byggesagsbeskrivelse. Byggesagsbeskrivelsen definerer hvor ansvaret i hele byggesagen ligger i den enkelte fase af byggeprojektet. Hvis eventuelle tvister skulle opstå kan der henvises til materialet, hvorefter der ikke bør være nogen tvivl om ansvarsplaceringen.

Med udførlige arbejdsbeskrivelser sikrer man deslige at alle ved hvad deres opgave er og hvordan opgaven skal udføres. Både i henhold til de bestemmelser der er i lokalplanen og i byggesagsbeskrivelsen.

Med sådanne beskrivelser sikrer man også at eventuelle sent opdagede byggefejl kan henføres til den ansvarlige, så skaden kan udbedres for deres regning.

håndslag og forventningsafstemning

PLANLÆGNING OG VISUALISERING

Tidsplanlægning

Udover en udførlig beskrivelse af udbudsmaterialet er det vigtigt at have en tidsplan for forløbet.

Spørgsmålet er også her hvornår på året du har tænkt at få udført dit byggeprojekt? Skal det være i løbet af sommerferien, hvor du selv kan være lidt mere med i processen? Eller du foretrækker at der bliver bygget løs mens du arbejder, så du kan nyde det færdige arbejde i sommerferien? Eller måske egner arbejdet sig til sidst på efteråret når vinteren sætter ind.

Det vigtigste er at tidsplanen ikke rammer ind i nogle planlagte arrangementer for dit eget vedkommende. Hvis der er overlap kan du ikke benytte huset på grund af byggeriet. Sørg derfor for at få lavet en tidsplan, som definerer den periode du planlægger at få byggeriet udført.

Bemærk at det kan være en stor fordel at have en byggeleder med på sidelinjen, til at holde hånd i hanke med at håndværkerne overholder tidsplanen. Samtidig holder byggelederen også styr på at alle byggeriets faser bliver udført i den rette rækkefølge. Så opstår der ikke flaskehalse så byggeriet må ligge stille alt for længe før den næste fase kan begynde.

Tegningsmateriale

De skitser du leverer kan være udført i hånden eller i et 3D computerprogram som Sketchup eller Floorplanner. Jo bedre de er udformet fra starten af, desto nemmere er det for os, som arkitekt at overføre dine tanker om byggeriet til et endeligt resultat. Desuden er det vigtigt at der er påtegnet faste og præcise mål i tegningsmaterialet, der skal leveres til både kommune, byggeleder og håndværkere.

Hvis ikke du ved hvordan man arbejder i de nævnte programmer kan du trygt overlade tegnearbejdet til os.

Se eksempel på tegningsmateriale her:

Mødefaser - Hvad kommer der til at ske?

Afklaring

Vi får styr på ideerne og får dem skrevet ned.

Visualisering

En skitsetegning eller en 3D visualisering af dine planer.

Forventningsafstemning

Vi afstemmer forventningerne i forhold til dine drømme og ideer.

Byggeriets mødefaser - Afklaring visualisering og forventningsafstemning