fbpx

TILBYGNING

Det vigtigste møde er det indledende møde. Her afklares om vi er den rette partner for dig og om du lever op til de krav vi har for at samarbejde med en bygherre. Det er vigtigt at kemien er i orden fra starten af, så glider det hele meget nemmere og gnidningsfrit. Du behøver ikke vide noget om byggeri overhovedet. Vi sætter os ind i din situation og du forklarer blot dine tanker og planer for dit byggeri for os, som vi så kan vejlede og rådgive omkring.

Det gælder om at finde enighed omkring dine ønsker og behov og byde ind med den erfaring vi har på området. Vi taler dig ikke efter munden hvis du har en ide, vi på forhånd kan se, er umulig i forhold til materialer, energimærkning, servitutter, lokalplaner eller andre forhold.

Et møde som dette giver en god mavefornemmelse og forventningsafstemning. Byggemødet er gratis.

Når du efter byggemødet har valgt at gå videre med os, som byggerådgiver, så udarbejder vi et skitseforslag, som du skal godkende, før vi går videre i processen. Skitsen er baseret på husets originale tegninger eller opmålinger fra byggemødet, samt de ideer og behov, der blev fremlagt på mødet.

Er der overensstemmelse med ideforslaget udarbejder vi et tilbud baseret på tegningerne.
Accepteres tilbuddet er vi i gang. Tilbuddet er gældende i 30 dage og følger bygningsreglementet BR18, samt aftalegrundlag ABR89 gældende for teknisk rådgivning og bistand i forhold til aftalegrundlaget.

Vi har en professionel ansvarsforsikring der er tegnet ved forsikringsselskabet Topdanmark, som dækker civilretligt erstatningsansvar for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed.

Da der er forventningsafstemt i forhold til foregående møde, så vil prisen på projekteringen ikke påvirkes af udefrakommende overraskelser. Aftalen er herfra bindende.

Tegningsmaterialet benyttes til at fremlægge for kommunen med henblik på at opnå byggetilladelse gennem myndighedsansøgning.

Det er ofte en langvarig proces at søge om byggetilladelse, hvilket betyder at det er vigtigt at man fra starten af har gjort sit arbejde godt.

Bygkontrol sikrer at alt er beskrevet og udført efter de krav der stilles. Du behøver ikke at tænke på noget her.

Når byggetilladelsen er ansøgt og godkendt, så er det tiden at indhente tilbud fra håndværkere der skal stå for byggeriet. Her har Bygkontrol et stort netværk af kontakter, som vi trækker på for at få de bedste priser til dig.

Udover tilbudsindhentning skal arbejdsgange og formalia også beskrives. Det står vi selvfølgelig også for, så der ikke opstår tvivl eller usikkerhed om ansvars- og arbejdsfordeling.

Som uddannet tømrer og bygningskonstruktør med speciale i arkitektur, kender vi processen både bag skrivebordet og ude på byggepladsen.

Derfor tager vi også gerne rollen som byggeleder, da vi netop kender byggesagen indgående og har fingeren på pulsen med alt i hele projektet.

Det kan enten være som byggeleder eller blot byggetilsyn, hvor vi sikrer os at alt forløber som det skal, overholder tidsplanen og kvalitetssikringen er i top.

Mødefaser - Hvad kommer der til at ske?

Afklaring

Vi får styr på ideerne og får dem skrevet ned.

Visualisering

En skitsetegning eller en 3D visualisering af dine planer.

Forventningsafstemning

Vi afstemmer forventningerne i forhold til dine drømme og ideer.

Byggeriets mødefaser - Afklaring visualisering og forventningsafstemning