fbpx

HOVEDPROJEKTERING

Konkretisering og detaljebeskrivelser

Det er ikke mange udenfor byggebranchen der ved, hvilke parametre der skal med i en hovedprojektering og hvordan de skal beskrives for at udbudsmaterialet er intakt nok til at kunne give et passende overslag på byggeprojektet. Har du ikke denne viden og evnen til at beskrive det tydeligt, så kan overslaget være meget langt fra den endelige faktura. Det vil gøre at byggeprojektet bliver langt dyrere end forventet og måske slet ikke endte med at se ud, som du havde forventet.

Vi har stor erfaring med hovedprojektering og tilbudsindhentning. Vi udarbejder et professionelt udbudsmateriale via vores beregningsmodeller, som giver os en meget stor sikkerhed for at økonomien ikke løber løbsk i projektet.

Tegningsmateriale

De skitser du leverer kan være udført i hånden eller i et 3D computerprogram som Sketchup eller Floorplanner. Jo bedre de er udformet fra starten af, desto nemmere er det for os, som arkitekt at overføre dine tanker om byggeriet til et endeligt resultat. Desuden er det vigtigt at der er påtegnet faste og præcise mål i tegningsmaterialet, der skal leveres til både kommune, byggeleder og håndværkere.

Hvis ikke du ved hvordan man arbejder i de nævnte programmer kan du trygt overlade tegnearbejdet til os.

Se eksempel på tegningsmateriale her:

Hovedprojektering Arkitekttegningsforslag Sommerhus

Godkendt byggeansøgning

Når byggeansøgningen er godkendt, skal alle bygningsdele og arbejdsprocesser beskrives i hovedprojekteringen. Heri ligger det største arbejde, da der er tale om detaljeorienteret og koncentreret arbejde, som skal udarbejdes med nøje beskrivelser.

Det er alle bygningsdele, som facade-, tag- og terrændæk, der udførligt skal beskrives til mindste detalje.

Samtidig skal de statiske beregninger, samt de tekniske installationer som VVS og El, beregnes af en bygningsingeniør.

Hovedprojekteringen består af følgende:

 – Tekniske tegninger med beskrivelser, inkl. ingeniørberegninger
 – Arbejdsbeskrivelser
 – Udbudstidsplan

For at overholde de juridiske byggesagsbestemmelser skal der udarbejdes en byggesagsbeskrivelse. Byggesagsbeskrivelsen definerer hvor ansvaret i hele byggesagen ligger i den enkelte fase af byggeprojektet. Hvis eventuelle tvister skulle opstå kan der henvises til materialet, hvorefter der ikke bør være nogen tvivl om ansvarsplaceringen.

Med udførlige arbejdsbeskrivelser sikrer man deslige at alle ved hvad deres opgave er og hvordan opgaven skal udføres. Både i henhold til de bestemmelser der er i lokalplanen og i byggesagsbeskrivelsen.

Med sådanne beskrivelser sikrer man også at eventuelle sent opdagede byggefejl kan henføres til den ansvarlige, så skaden kan udbedres for deres regning.

Mødefaser - Hvad kommer der til at ske?

Afklaring

Vi får styr på ideerne og får dem skrevet ned.

Visualisering

En skitsetegning eller en 3D visualisering af dine planer.

Forventningsafstemning

Vi afstemmer forventningerne i forhold til dine drømme og ideer.

Byggeriets mødefaser - Afklaring visualisering og forventningsafstemning