Bygherrerådgivning

Få en professionel rådgivende entreprenør til at styre din entreprise. Både mindre og mellemstore entrepriser har haft glæde af en vores bygherrerådgivning og professionelle håndtering af projektudvikling og entreprisestyring. Størrelsen af et projekt er ikke begrænset af økonomi eller mandskab. Som projektleder har vi endnu ikke stødt på et projekt, der overgik vores kompetencer.
Bygkontrol hjælper dig med at gennemføre din entreprise på den bedst mulige måde. Fra projektudvikling over udførelsesfasen til projektledelse og færdiggørelsen er Bygkontrol med hele vejen. Vi rådgiver løbende under hele forløbet og skaber en tryghed for at projektet kan gennemføres. Flaskehalse minimeres ved at sikre den bedst mulige projektstyring. Mange års erfaring både på byggepladsen og bag skrivebordet har gjort os kompetente til at rådgive, styre og gennemføre projekter. Du kan se nogle af de projekter vi har stået for her.

Bygherrerådgivning er essentiel for at få den mest strømlinede entreprise

Bygherrerådgivning er essentiel for at få den mest strømlinede entreprise

Det individuelle projekt

Hvert projektudvikling er individuel. Derfor er bygherrerådgivning uundværligt. For at skabe et projekt der passer på dine ønsker lytter vi til dig og dine ideer som bygherre og tilpasser dem hvad der er muligt i samråd med dig. Vi rådgiver om hvilke materialer, der bedst kan betale sig at benytte, hvis det er et byggeprojekt, der skal holde i mange år og have mindst mulig vedligeholdelse.
Bygkontrol er bindeleddet mellem arkitekten og byggemedarbejderne. Det er os der får tandhjulene i processen til at dreje den rigtige vej. Med et stort netværk af dygtige håndværkere, som går op i deres fag og med en forståelse for bygherres ønsker, ender vi op med en løsning, der er til alles glæde og gavn.
Vi har fokus på bæredygtighed, så der opstår så få flaskehalse som muligt. Det indebærer blandt andet et mindre ressourcespild og optimering af arbejdstiden. På den måde minimeres omkostningerne til det samlede projekt.

Læg ansvaret over på os og slip for de grå hår i hovedet. Vi styrer dit projekt med sikker hånd, så du kan sove trygt om natten.