fbpx

FNs verdensmål i Bygkontrols verden

​Bygkontrol ønsker at gøre en forskel i verden. Vi tror på at selv den mindste forskel kan ændre noget.
Alting starter i det små og mange små ting er blevet til store revolutioner, som har ændret verden markant.

Vi er nødt til at gøre noget for at sikre bæredygtige løsninger og løsninger, som er gør en forskel for klimaet.

En stor del af det CO2 aftryk der udledes kommer fra byggebranchen, så her er der store muligheder for forbedring.

Vi kan ikke løse alle verdens problemer, men Bygkontrol har udvalgt 3 af FNs verdensmål, som vi mener vi kan gøre en forskel i.

Vi håber at I også vil være med til at støtte op om vores kamp for en bedre og mere løsningsorienteret fremtid.

Udvalgte verdensmål for Bygkontrol

Hvad kan du gøre?

Hold dig opdateret om den seneste teknologi og innovation. Det kan du blandt andet gøre ved at følge os på de sociale medier.

Gå foran som et eksempel for andre ved at omdanne bytage til grønne områder og køkkenhaver. Lad dine elektroniske devices gå i arv eller giv dem væk. Når teknologien trænger til en udskiftning, så tænk i grønne baner.

Skab opmærksomhed om din bys CO2 udslip og måder, hvorpå det kan reduceres.

Et nybygget projekt udleder ca. ligeså meget CO2 under byggeriet, som i løbet af hele dets levetid.*

Jo mere vi kan mindske CO2 udslippet på under byggeriet, ved blandt andet at genbruge materialer eller undgå fejl og mangler, desto mere bæredygtigt bliver hele projektet.

Bygkontrol har fokus på kvalitetssikring og ønsker at minimere fejlbyggeri, blandt andet gennem tilsyn i processen.

Støt byplanlægning, som prioriterer bæredygtige byområder, hvor blandt andet bolig- og kontorområder ligger tæt, så man ikke behøver at pendle langt med bil, men blot kan tage cyklen.

Samtidig skabes byrum, hvor der er fokus på beplantning og rekreative områder.

Flere og flere byer udvikles i denne retning, og her er et eksempel på en af de mindre danske byer, der har gjort det.

Kør mindre i bil og påvirk din kommune for at opdele husholdningsaffald. Netop når nye bæredygtige bydele bliver bygget, vil mulighederne for at danne små lokalsamfund i byen øges. Hermed sikrer man en mindre CO2 udledning og gør en stor indsats for klimaet.

9 Industri innovation og infrastruktur
11 Baeredygtige byer og lokalsamfund
13 Klimaindsats

Hvad gør Bygkontrol konkret?

Bygkontrol går foran på teknologi og innovation. Vi arbejder med den seneste teknologi inden for 3D laserscanning til præcisionsopmåling. Her sammenligner vi blandt andet det aktuelle byggeri med de eksisterende tegninger, for at undgå fejl og mangler.

Du kan se hvordan vi arbejder hvis du følger os på de sociale medier.

Med vores tilgang til at byggeri skal være bæredygtigt og bygbart (at kunne transformere alle tegninger og beskrivelser til et færdigt byggeprojekt på en let og enkel måde), så er det vores ønske at flere ville benytte de enkle muligheder der er, for at gøre dette. Herunder er det vigtigt at fokusere på at bruge og genbruge materialer, for at minimere den CO2 udledning der er ved materialerne ved nybyggeri.

Vi har dialog med bygherrer og projektledere og udvælger selv i projekteringsfasen de mest klimavenlige byggeløsninger.

Når byplanlæggere skal omdanne hele byområder eller et større projekt skal renoveres, så rådgiver Bygkontrol gerne omkring forhold der spiller ind på klimapåvirkningen. Det skal ofte sættes i et større perspektiv for at se de fremtidige scenarier, der kan udspille sig.

Vi ønsker at tage del i at beskytte vores klima, så selv på kontoret har vi en politik om at minimere madspild samt bruge genbrugspapir.

Se også vores samarbejde med Verdensmål.dk