fbpx

Radonrådgivning

Radonguide for boligejere

I Bygkontrol ApS har vi arbejdet med Radonrådgivning siden 2015 og har en del arbejde med dette, da vi holder til i et af landets mest udsatte områder: Sydfyn.

Vi tilbyder radonrådgivning og har udarbejdet nedenstående guide til dig, som gerne vil vide mere om behovet for radonrådgivning og hvad du kan gøre ved det, hvis du bor i et udsat området eller bolig.

Hvor kommer radonstrålingen fra?

Radon er en naturlig baggrundsstråling fra jorden.

Men større mængder af strålingen kan give permanente skader. I nogle boliger ophobes strålingen da den har sværere ved at slippe væk, end i naturen.

Derfor er det en god ide at få foretaget en måling og tage sine forholdregler.

Hvorfor skal vi husejere være så opmærksom på Radon?

Der dør hvert år flere af radonrelateret lungekræft end der dør i trafikken. Radon er derfor en reel trussel for din sundhed.

Især enfamiliehuse er særligt udsatte, da overfladen mod jorden udgør en særlig stor andel af boligen, samtidig med at tætningen mod jord i ældre huse er mangelfuld. Huse med kælder er også mere udsat, da udluftningen i kælderen oftest er noget mindre end i resten af huset, samt kælderens areal mod jorden er større.

Radon er en radioaktiv gasart, som findes overalt i større eller mindre grad. Den udskilles fra jorden og ud i atmosfæren. Hvis der er sprækker eller kuldebroer i en ejendom er der større sandsynlighed for at der findes en høj koncentration af radon.

Koncentrationen af radon måles i Becquerel, der er en enhed, som betegner antallet af kerner, der henfalder i løbet af et sekund.

Hvorfor er det farligt?

Da Radon er en usynlig og radioaktiv gasart, som i større koncentrationer kan skade lungevæv, så er den klassificeret som værende farlig af blandt andet Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge en undersøgelse Kræftens Bekæmpelse har foretaget, er der årligt ca. 300 lungekræfttilfælde der er radonrelateret.

Den befolkningsgruppe, som er mest udsat for påvirkninger er desuden rygere. De er ifølge undersøgelsen op til 25 gange mere udsat end ikke-rygere.

Der er ingen synlige bivirkninger i hverdagen på den radonpåvirkning der sker, så man kan sagtens være udsat for påvirkninger i længere tid uden at vide det.

De mange små daglige påvirkninger ophober sig over tid.
Radon kan trænge ind alle steder og derfor er det vigtigt at radonsikre sit hus.

Alle nyere huse, der er bygget efter 1998 bliver radonsikret.

Læs Sundhedsstyrelsens rapport om Radon her.

Hvordan måles Radonaktivitet?

Radonaktivitet måles i Becquerel pr kubikmeter.

Becquerel er en enhed, som betegner mængden af ioniseret stråling, der henfalder i løbet af ét sekund.

Måler man eksempelvis 100 Bq/m3, udsendes der hvert sekund, 100 alphapartikler i hver kubikmeter luft.

Hvordan ved vi, om det er I vores hus?

I Danmark vurderes det at der er over 350.000 boliger og 65.000 enfamiliehuse, hvor radonniveauet er for højt. Grænseværdien er sat til 100 Bq/m3 (Becquerel). Det betyder at man max må udsættes for 100 alphapartikler i sekundet pr. kubikmeter luft.

Koncentrationen af radon varierer meget fra hus til hus og geografisk. Ofte er der knap så store koncentrationer i sandet jord, hvor lerjord til gengæld har større koncentrationer. På kortet ses blandt andet at områder på Bornholm, det meste af midt- og sydsjælland, Lolland, Møn, Sydfyn, Als og det meste af Østjylland er udsat for højere koncentrationer end resten af landet.

Men som sagt er påvirkningen af radon i boligen meget afhængig af husets beskaffenhed og byggeår, samt de byggematerialer der er blevet brugt. En etageejendom er også mindre udsat end en villa.

Er du bekymret for om du bor i et udsat område eller en udsat bolig kan du se på tjeklisten nedenfor. Giv os et kald, hvis du ønsker yderligere viden om behovet for radonmåling og radonrådgivning:

 •  – Bor du i et af de mørke områder på radonkortet?
 •  – Er der mange revner i fundamentet?
 •  – Er der kælder?
 •  – Er indeklimaet dårligt?
 •  – Er huset bygget før 1998?

Disse faktorer spiller alle ind. Sidstnævnte punkt er med, da alle huse i Danmark, der er bygget efter 1998, skal være bygget med Radonsikring og dermed ikke bør være ligeså udsat som ældre huse.

Se dette kort over radonkoncentrationer i Danmark, som viser de mest udsatte steder.

Hvordan tester vi?

Der er bestemt en grænseværdi på 100 Bq/m3 for, hvor meget Radon (eller baggrundsstråling) vi tillader i Danmark.

Det er muligt at måle indholdet af Radon i boligen med en Radonmåler. Den metode der benyttes kaldes sporfilmsmetoden og foretages af Radonrådgivere eller virksomheder der måler Radon. Du kan bestille en Radonmåler og efterfølgende Radonrådgivning om hvad du bør gøre hos Bygkontrol ApS.

Det er vigtigt at følge vejledningen korrekt for at få de korrekte målinger. Når du har modtaget en Radonmåler gør du følgende:

 •  – Placer Radonmåleren med 1,5 meters afstand til vinduer, døre, radiatorer eller andre kilder der udstråler varme eller træk, hvor luften cirkulerer meget
 •  – Den bør ikke ligge tættere på væggen end 25 cm
 •  – Sørg for at den ikke ligger i direkte sollys
 •  – Lad den ligge i 2-3 måneder i periode oktober til april


Det er vigtigt at man ikke hele tiden går og kigger på måleren, da den kan påvirkes af at blive flyttet rundt på eller de luftstrømme man tager med sig. Der må heller ikke udluftes mere end sædvanligt i rummet, mens målingen foregår. Det er en god ide at måle 2-3 forskellige steder i huset.

Og hvad gør vi, hvis vi har for meget?

Hvis det viser sig at målingen af Radon ligger over grænseværdien på 100 Bq/m3, så anbefaler myndighederne at man handler på denne viden.

Det kan være enkle tiltag, som mere udluftning, udbedring af revner i fundament og etagedæk mod jorden og lignende.

Er niveauet over 200 Bq/m3 bør man foretage mere effektive løsninger, som for eksempel at Radonsikre sin bolig. Der kan blandt andet lægges en Radonmembran i terrændækket, som skaber et lufttæt plan under betonpladen i boligens terrændæk.

Tag kontakt til en Radonrådgiver, som kan hjælpe jer med at måle Radonniveauet og finde en løsning til jer.

Fakta om Radon

 •  – Radon er en naturlig, radioaktiv gasart, som dannes når radium henfalder.
 •  – Radon kan ikke lugtes, ses eller høres, men er forbundet med øget risiko for bla. lungekræft.
 •  – Gasarten kan trænge ind i dit hus igennem utætheder.
 •  – Radongas trænger op fra undergrunden og derfor er der ofte højere koncentrationer af radon i etplanshuse.
 •  – Høje radonniveauer påvirker indeklimaet og dermed dit helbred.
 •  – I Danmark er grænseværdien for Radon på 100 Bq/m3.

Kontakt os

Bygkontrol er certificeret radonrådgiver og rådgiver dig om behovet for at få foretaget en radonmåling.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. 

 • 42 90 10 40
 • info@bygkontrol.dk
 • Abildvej 1, 1th, 5700 Svendborg

Kontakt os

Abildvej 1, 1th, 5700 Svendborg

53 60 97 95

info@bygkontrol.dk