fbpx

IKT

IKT sætter byggeprocessen i system.

Det handler om forståelsen og håndteringen af data.

Det er planlægning, koordinering, håndtering og fordeling af ansvarsområder og krav, der skal afklare hvordan projektet skabes, styres, formidles, implementeres og vedligeholdes med de helt rette værktøjer.

Som projekterende virksomhed, hjælper Bygkontrol dig med at facilitere og håndtere IKT/BIM processen.

IKT rådgivning og koordinering

Grundlaget for et byggeprojekt skal være systematiseret, defineret og beskrevet, så alle parter i byggeriet ved lige præcis hvad de skal lave, hvor og hvornår. Det er det der hedder IKT, også kaldet Informations- og KommunikationsTeknologi.

En ting er at nedfælde alle krav, specifikationer, materialer, forvaltningsklassifikationer, producenter og levetider, m.m. Noget andet er at styre og implementere hele processen i projektet.

Det kræver overblik at facilitere processerne og villighed til at tage ansvar for de svære beslutninger i samme processer.

Som IKTrådgiver fungerer Bygkontrol som tovholder mellem ingeniører, bygherre, entreprenører og arkitekter. Vi binder trådene sammen og styrer hele holdet i den samme retning.

IKT Rådgivning
Plantegning skole Bygkontrol Facility Management

IKT Bekendtgørelsen

Vi har hentet inspiration i nogle uddrag af vejledningen til IKT bekendtgørelsen, for at beskrive formålet og behovet for IKT koordinering og håndtering af digitale byggeobjekter.

Formålet med IKT-anvendelse på tværs af de involverede parter er, at sikre en koordinering af det samlede forløb for byggesagen.

Der er ingen krav til private bygherrer om IKT-koordinering. Det betaler sig dog at sikre et projekt med IKT i forhold til den efterfølgende vedligeholdelse og drift, samt renoveringer af byggeriet.

I det offentlige er det bygherres ansvar at koordineringen finder sted. Bygherre kan derfor med fordel udpege en af de involverede parter til at påtage sig opgaven som IKTkoordinator. Koordinatoren har herefter ansvaret for at forestå organisering, koordinering, planlægning, formidling og beskrivelse af anvendelsen af IKT i byggeprojektet. Det er et stort digitalt puslespil med alle involverede parter, som skal gå op i en højere enhed.

Du kan læse mere i IKT bekendtgørelsen.

Håndtering af digitale byggeobjekter

Håndtering af BIM processerne indgår ofte også i IKTrådgivningen.

Når der benyttes digitale byggeobjekter i byggesagen, er der krav om at dette skal struktureres i forhold til klassificering, navngivning, kodning og identificering i en defineret detaljeringsgrad. Ved nybyggeri er BIM optimalt at bruge i forhold til tids- og økonomistyring.

Alle byggeobjekter skal indeholde de relevante informationer og egenskaber, som efterfølgende kan bruges i forbindelse med forvaltning, drift og vedligehold. Det er desuden vigtigt at fastsætte nogle retningslinjer for håndteringen af digitale byggeobjekter gennem hele byggeprojektet.

Ved hjælp af BIM, sikrer man et system, hvor alle byggeobjekter er defineret med beskrivelse, mængde, levetid, klassifikation, producent og alt beskrevet til mindste detalje. Samtidig kan man via kodning i BIM modellen foretage ændringer på de enkelte elementer.

Visualisering-haandtering-af-digitale-objekter