fbpx

Scanning, 3D modellering og projektering af lejligheder ved renovering -
CASE FOR Friis Rådgivning

Bygherre ønskede at renovere både lejligheder og erhverv i en ældre etageejendom i Slagelse.

Bygkontrol stod for præcisionsopmåling ved hjælp af 3D laserscanning, samt efterfølgende 3D modellering, samt myndighedsprojekt og hovedprojektering af tegningsmateriale.

Ved hjælp af 3D laserscanning kunne vi førregistrere langt hurtigere og mere præcist end man kan med gamle analoge metoder og måleudstyr.

Tag endelig kontakt til os hvis du står med et renoverings- eller ombygningsprojekt, hvor vi kan hjælpe med hurtig, nøjagtig og fyldestgørende 3D førregistrering som grundlag for den videre projektering.

Projektet er visualiseret i 3D i Revit.

SVENDBORG

AARHUS

KØBENHAVN