fbpx

Eksternt Tilsyn

Produktivitet i byggeriet

Eksternt tilsyn kan være en nøgle til en bedre produktivitet.

Produktivitet i byggeriet, og specielt hvordan vi kan forbedre produktiviteten, har været debatteret i en del år.

En ny rapport fra ReVALUE fortæller at, produktiviteten blandt de udførende i renoveringssager pt. ligger på 33,5%, mens 42,8 % bruges på indirekte arbejde, og 23,7 % er rent spild.

Rapporten fortæller også, at der er et potentiale for at øge den produktive tid med 55,8 % svarende til 3,25 mia. kr. pr. år for renoveringssektoren alene.

Rapporten fortæller samtidig, at hovedårsagen til at potentialet ikke er indfriet, skal findes i mangel på viden om og fokus på flowet i byggeproduktionen og utilstrækkelig planlægning og ledelse heraf.

Byggeteknisk tilsyn enfamilieshus
Uvildig byggerådgivning og Tilsyn bil Bygkontrol

Her kommer Bygkontrol ind i billedet

Vi har i Bygkontrol udviklet en kvalitetssikringsprocedure, ved hjælp af eksternt tilsyn, der ud over at sikre kvaliteten i byggeriet, samtidig forbedrer produktiviteten.

Vores kontrolplaner er udviklet med det formål, at de kan benyttes som en brugermanual. Denne brugermanual kan de udførende bruge som et aktivt værktøj i hverdagen. Hermed får de et hurtigt overblik over materialedata og udførelsesmetode af en given bygningsdel.

Det betyder at håndværkerne i hverdagen bliver mere produktive, da de ikke skal sidde med hovedet nede i beskrivelserne, og søge efter de oplysninger de mangler.
Vores procedure virker med alle lokationsbaserede kvalitetssikringsværktøjer.

Proaktiv kvalitetssikring

Som grafen ved siden af viser, sigter vi i vores procedure på, at lægge det store arbejde omkring opsætning af kontrolplaner i granskningsprocessen, hvorefter arbejdet er minimalt under udførelsen. (Grøn linje)

Dette kræver ikke mere arbejde end det der bruges nu, blot et ændret fokus. Mange byggerier har i dag grundet det forkerte fokus i granskningen, rigtig meget arbejde med kvalitetssikring under og i slutningen af byggeriet, og det gavner hverken kvalitet eller produktivitet. (Rød linje)

Sådan mindsker du spild

Ny strategi?

Ønsker i som virksomhed at ændre på den ovenstående statistik?

Vi kan i Bygkontrol hjælpe jer med en opsætning af jeres kvalitetssikringssystem.

Ved at bruge vores ekspertise sikrer I, som virksomhed, følgende:

  • Forebygge skader og svigt
  • Minimere spild
  • Undgå ydelser til udbedring, udskiftning eller udførelse påny
  • Forebygge forringelse af kvaliteten (af arbejdet)
  • Større produktivitet.
Byggetilsyn på Fyn med professionel rådgivning

Sådan mindskes spild

For at opnå den bedst mulige kvalitetssikring, benytter vi i Bygkontrol 3D scannere til at dokumentere og registrere byggeriet onsite.

Vi 3D opmåler alle aktuelle bygningsdele og holder det sammen med det projekterede. Hermed synliggøres hvis der er opstået fejl, som så kan udbedres straks.
Jo mere komplekst et byggeri, desto mere behov for en kvalificeret kvalitetssikring.

Med en 3D scanning af byggeprojektet kan der løbende ses tilbage på det byggede, for at finde fejlen. Det giver et overblik og det sikrer færre kollisioner samt et flow på byggepladsen, der fremmer muligheden for bedre planlægning af bemandingen.

Når planlægningen af bemandingen forbedres, øges produktiviteten også tilsvarende og spild mindskes.

Sådan mindskes spild - Forebyg med byggetilsyn
Eksternt tilsyn af byggeri Bygkontrol

Konstruktionsspecialister

Med udgangspunkt i centrum af Danmark, står vi til rådighed for projekter i hele landet.

Som konstruktionsspecialister og bygherrerådgivere i både store og mindre projekter, har vi stor erfaring med at modellere konstruktioner i en visuel forståelig sammenhæng, hvor alle bygningsinformationer er repræsenteret.

Dermed foretager vi beregninger på laster og definerer diverse materialespecifikationer og miljøkrav til indholdsstoffer, som den enkelte bygherre måtte ønske at efterfølge.

Vi rådgiver om alternativer til de valgte materialer og ser også på omkostningsminimering af driften efterfølgende.

Installationer og konstruktioner

Vores installationsmedarbejdere gennemgår og analyserer ingeniørprojektet inden for alle konstruktions- og installationsfagene med henblik på at optimere og trimme det projekterede materiale for at opnå en reel besparelse.

Alle installationer kan 3D scannes for at dokumentere præcise placeringer af disse. Dokumentationen er målbar ned til 0,8 mm. Dette gør efterfølgende nemt og overskueligt at finde præcist frem til færdige installationer og knudepunkter i det færdige, gulv, vægge eller lofter.

Eksternt tilsyn installationer Bygkontrol
BIM modellering

Kvalitetssikring af BIM modeller

Mange års samlet erfaring i både håndværksfaglig, projekterende, rådgivende og konstruktionsmæssigt beregningsarbejde, har givet os en værdifuld balast af ekspertise inden for disse områder.

Derfor stiller vi høje krav til vores ydelser med kvalitetssikring gennem BIM modeller og eksternt tilsyn på byggepladsen.

Som BIM specialister er bygbarheden i fokus når vi gennemgår projekter. Vi rådgiver om alle forhold indenfor ventilation, el, VVS, bærende konstruktioner, energi og bæredygtighed.

Da vi råder over en del kompetente medarbejdere både i ind- og udland, har vi en fleksibilitet som tillader både fokus på kvaliteten, men samtidig også giver en omkostningslet struktur i forhold til mindre opgaver, som kan løses indenfor kort tid.

Om der er tale om projektering af brandmæssige forhold, VVS- eller elinstallationer samt murværk, beton eller stål, så er du godt dækket ind ved at vælge Bygkontrol, som din sparringspartner.

Vi drikker meget gerne en kop kaffe med dig uanset om du blot har et par spørgsmål til et fremtidigt projekt eller du er klar til at investere i dit byggeprojekts fremtid med kompetent kvalitetssikring.

Send os en besked, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på eksternt tilsyn.

Hus_opfoerelse_kvalitetssikring