fbpx

3D scanning og mapping

Med 3D scanning og mapping sparer du både tid og penge på opmåling og fotoregistrering. Ved brug af 3D scanning og mapping, bliver dit projekt mere præcist og der dannes data, som kan bruges til de mest detaljerede bygningsinformationsniveauer.
Vælg Bygkontrol som din samarbejdspartner til kvalitetssikring af dine entrepriser og projekteringer. 
Vi sørger for at kvalitetssikringen er i top! 
Målinger med 3D scanner har en usikkerhed på under 1 mm over en afstand på 70 meter. Samtidig er processen utrolig hurtig og du kan handle på byggefejl før det er for sent. Se dit byggeprojekt i 3D i realtime.

Førregistrering

Alt for meget tid går med at tage ud til bygningen og måle manuelt med upræcise værktøjer, for derefter at indsætte målene i en fil i Revit.

Ofte må opmåleren ud to gange indenfor kort tid til den samme bygning for at måle efter. Hvis der er en søjle midt i rummet kræver det en masse ekstra målinger, som også har usikkerheder.

Opmålinger med 3D scannere til førregistrering og “as built” scanninger til løbende registreringer under udførelsen gør det nemt og ligetil at fotoregistrere og i sidste ende dokumentere byggeprocessen.

As built

Under et byggeforløb er det vigtigt at holde øje med og få et overblik over om byggeriet følger de originale tegninger, der er lavet som BIM model af arkitekten. Sædvanligvis finder man ud af for sent at der er lavet en byggefejl. Dermed forsinkes byggeriet og man skal bruge flere ressourcer på at udbedre fejlen.

Ved at foretage løbende registreringer af byggeriet med en 3D scanner, kan man sammenligne byggeriet og BIM modellerne realtime. På den måde kan man sikre sig mod byggefejl inden de løber løbsk og sparer en masse ressourcer og tid.

Dokumentering

Den mindste fejl kan koste dyrt og derfor kigger mange efter en professionel løsning, der kan gøre opmålingerne enklere og dokumenteringen mere tidsbesparende.

Da manuel opmåling tager forholdsvis lang tid, er det også en større omkostning i et byggeri. Meget af det arbejde der foretages i en opmåling er manuelt arbejde. Den efterfølgende behandling i Revit er også meget manuel, da alle mål skal indtastes.

Dette giver arkitekter og bygningskonstruktører et markant større arbejdspres og bygherren får en stor udgift til selve opmålingen og dokumenteringen.

Kvalitetssikring

Velforberedt projektering og løbende kvalitetssikring er altafgørende for om et projekt kan gennemføres på bedste vis.

Mange arkitektfirmaer, landmålervirksomheder og entreprenører har store udfordringer når de skal gennemføre projekteringer og entrepriser. Ting tager tid hvis det skal gøres ordenligt og projektering, planlægning, kvailtetssikring og udformning af et byggeprojekt tager utrolig lang tid.

Det betyder også at mange af de store omkostninger ligger i planlægningsfasen, projekteringen, førregistreringen samt opmålingen af byggeriet.
Bare det at få en landmåler ud og vælge det helt rette fixpunkt er en bekostelig affære.

Forløb af 3D Scan to BIM

 • Granskning af opgave for at skabe overblik

  Granskning af opgave

  Bestemmelse af hvor placering for at tage 3D billederne samt opgavens tidsforløb.

 • 3D scanning af Harle Sand færge med Leica RTC 360 scanner digitalt byggeri

  Onsite scanning

  Løbende registrering af byggeriet. Selve opgaven udføres.

 • Punktsky til 3D scanning og mapping i Cyclone

  Behandling af data

  Data samles i en fil og uploades til Revit. Rensning af punktskyer og bearbejdning af den rå fil.

 • BIM model i Autodesk Recap af Harle Sand færge

  Eksport

  Eksport af fil til det format, som kunden ønsker. Mulighed for ren rå data.

 • Visualisering i Revit af en optegnet punktsky for Havnegade i stueplan

  3D Modellering

  Optegning af data i Revit. Et muligt tilvalg.

3D scanning og mapping bringer byggebranchen ind i fremtiden

Byggebranchen er på vej ind i en tid med mere digitalisering og her er blandt andet 3D scanning og mapping en meget tidsbesparende faktor, som også sikrer at fejl i byggeriet minimeres.
Bygkontrol har fokus på at digitalisering er vejen frem for byggebranchen i forhold til at optimere kvalitetssikring, opmåling og projektering i 3D. Derfor har Jesper Veber Jeppesen grundlagt søsterfirmaet ConAid Construction Analytics.
Som et innovativt pust i byggebranchen finder vi løbende løsninger, som kan forbedre arbejdsgange og minimere omkostningerne. Jo større et projekt der er tale om, desto større potentiel besparelse ved brug af teknologiske og digitale værktøjer.

Mange arkitekt- og ingeniørvirksomheder har udfordringer når de skal opmåle eksisterende bygninger, som skal renoveres. Alt for meget tid går med at tage ud til bygningen og måle manuelt med fx en punkt lasermåler, for derefter at indsætte målene på en håndskitse, hvor udfordringen er at registrere søjler, bjælker og udsparinger. Ofte må opmåleren derfor flere gange ud til den samme bygning for at måle efter.

Den mindste fejl kan koste dyrt og derfor kigger mange efter en professionel løsning, der kan gøre opmålingerne enklere og mere tidsbesparende og som kan danne grundlag for den efterfølgende optegning og BIM Model i Revit, som jo også er en manuel proces, men som er enkel hvis grundlaget også er I 3D. Således giver Scan To BIM giver arkitekter og ingeniører et præcist projektgrundlag at arbejde ud fra. Vi kan levere Scanningen som en punktsky, som der kan projekteres efter eller vi kan levere en BIM model fra informationsniveau LOD 100 til LOD 500, alt efter behov. Typisk levere vi BIM Modellen i henhold til LOD 200.

3D scanning og mapping til Revit. Kan bruges af arkitekter, entreprenører, bygningskonstruktører og alle andre i byggebranchen, som har brug for præcis opmåling af bygninger.

3D scanning og mapping til Revit. Kan bruges af arkitekter, entreprenører, bygningskonstruktører og alle andre i byggebranchen, som har brug for præcis opmåling af bygninger.

Højteknologisk 3D udstyr

Vi råder over en af de nyeste og mest højteknologiske 3D laserscannere på markedet, som kan scanne et større lokale i realtime i 3D i løbet af ganske kort tid. Det er markant mere effektivt end gamle manuelle metoder. I nogle tilfælde kan der scannes op til 3000 m2 i løbet af en enkelt dag. Herefter kan processeringen af scanningerne gennem softwaren samles til en fil og leveres i løbet af et par dage.
Scanningerne har en præcision på under 1 mm på en afstand af 70 meter.

I forbindelse med udviklingsprojektet ConAid med kvalitetssikring i byggeriet, søger vi samarbejde med byggeaktører til udvikling og afprøvning.
Vi søger desuden nybyggeri fra 2000 kvm og større.

Se mere på: www.conaid.eu