fbpx

3D-laserscanning og Scan-to-BIM
Digital Transformation 

Når vi i Bygkontrol laver førregistreringer, laver vi 3D-laserscanninger af det eksisterende byggeri. Scanningerne registreres som en punktsky, som omsættes til en 3D-model i et tegneprogram.

Den digitale løsning optimerer processen. Først og fremmest er 3D-laserscanningen den hurtigste måde at opmåle og kortlægge en bygning indvendigt som udvendigt, og samtidig bliver resultatet langt mere præcist end ved analoge opmålinger. Bygkontrol opmåler og registrerer op til 5000 m2 om dagen med laserscanneren. Og præcisionen er ned til 1 mm over en afstand på 25 meter. Processen er automatiseret, så der spares på tid og penge på både opmåling og fotoregistrering.

I Bygkontrol udarbejder vi 3D-laserscanninger med henblik på at minimere byggefejl og for efterfølgende at have det bedste grundlag at projektere på. Ofte bliver fejl ved opmåling opdaget meget sent, og i disse tilfælde bliver det både vanskeligere at rette og en større omkostning. Fejlene kan undgås med automatiserede processer, præcision og løbende kvalitetssikring.

 

 

 

Læs mere her.